Technical Analysis – CADJPY stretches to near 40-month high; positive backing intactCADJPY appears to be taking a breather around its fresh multi-year high after its recent aggressive rally found traction off the 85.41 level and the Ichimoku cloud’s upper boundary. The soaring simple moving averages (SMAs) are shielding the upwards structure, while the Ichimoku lines are reflecting a pause in bullish sentiment.

The short-term oscillators are signalling that positive momentum may shortly regain the upper hand. The MACD, some distance in the bullish territory, is strengthening above its red trigger line, while the RSI is fighting to sustain its thrust into the overbought section. The stochastic oscillator has reclaimed its bullish charge above the 80 mark and its %K line is navigating higher, promoting growing positive impetus.

To the upside, lifting the multi-year high, buyers could encounter initial resistance from the barrier of 90.22, which happens to be the 150.0% Fibonacci extension of the down leg from 84.73 until 73.78. Successfully surpassing this boundary, the pair may then propel for the 91.63 peak, identified in September 2017, and the 92.77 obstacle from back in December 2015.

If sellers become the frontrunners, they may face early support from the 89.16 barrier and the key trough of 88.36 - where the red Tenkan-sen line also currently resides. Steering lower, some downside friction may emanate from the 87.58 barrier before the bears challenge the 50-day SMA at 87.18 and the cloud’s upper band, lingering beneath. Should a stronger retreat unfold and sink the price into the cloud, support may then evolve around the 86.00 handle.

Summarizing, CADJPY is sustaining a sturdy positive tone above the 88.36 border and the SMAs. A break below the 85.08-85.41 support base would be needed to rock the bullish bias.

Technical Analysis – US 100 index flirts with 14,000 after quick bounceTechnical Analysis – USDCAD tiptoes above 1.20, but bearish picture endures


Technical Analysis – GBPJPY freezes pullback near 20-SMA; bullish trend present


Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.

Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.

Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.