Technical Analysis – EURUSD buyers target 1.06 handleEURUSD’s fresh positive traction is struggling to surpass the upper Bollinger band residing within the 1.0563-1.0600 resistance region. Despite the pair’s newfound buoyancy extending beyond the sliding 50- and 100-period simple moving averages (SMAs), all the SMAs are promoting the bearish bearing.

The short-term oscillators have yet to reflect any clear weakness in the driving positive forces in the pair. The MACD, slightly north of the zero threshold, has lifted back above its red trigger line, while the improving RSI is heading for the 70 overbought barrier. Furthermore, the positively charged stochastic oscillator is implying that positive price action remains robust.

For the positive scenario to develop further, the bulls would need to initially climb beyond the 1.0563-1.0600 barricade, reinforced by multiple highs and the upper Bollinger band. Not much higher, the 1.0634-1.0666 obstacle and the approaching 200-period SMA overhead may try to test buyers’ efforts to overrun the 1.0700 and pilot for the 1.0738 high and the adjacent 1.0756-1.0800 resistance section that extends back to the May 2020 region of lows.

If buying pressures fade back below yesterday’s high of 1.0563, a support zone could transpire from the 100-period SMA at 1.0512 until the 50-period SMA at 1.0485. If selling interest intensifies and sinks the price past the 1.0459 border, the bears may then aim for the lower Bollinger band at 1.0407 and the 1.0388 low. Remaining heavy, the pair may revisit the 1.0340-1.0366 multi-year support region, moulded by troughs back in January 2017.

Summarizing, EURUSD downside risks continue to linger with the broader outlook advertising a sturdy bearish trend. Yet, buyers are pushing back and a climb in the price above the 1.0634-1.0666 barricade could reinforce a growing positive vibe in the pair.

Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.

Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.

Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.