Technical Analysis – GBPCAD bounces within critical support band, bearish risks lingerGBPCAD is struggling to lift over the mid-Bollinger band at 1.5990 and the fresh highs of 1.6029 after unearthing footing within a key support base, which was shaped by the October 2016 and the January 2017 significant troughs. The falling simple moving averages are still endorsing the negative bearing in the pair.

The short-term oscillators reflect the recent positive developments in the pair but are signalling that upside forces appear to be feeble. That said, the MACD is in the negative area and has yet to indicate that positive momentum has dried up. Meanwhile, the positive vibe in the RSI and the stochastic oscillator is flashing modest concerns that the positive impetus in the pair may be lacking profound backing.

In the positive scenario, immediate upside constraints are emanating from the mid-Bollinger band and the adjoining highs around 1.6029 ahead of the 1.6100 handle. In the event buyers overstep the 1.6100 barrier, the 1.6190-1.6231 resistance band associated with the October 2019 lows may be challenged. From here, if the price overcomes the upper Bollinger band, the falling 50-day SMA at 1.6266, and the 1.6315 resistance border, this may mimic a booster jab to buyers’ currently eroded confidence.

Otherwise, if the pair maintains a heavy vibe and selling interest intensifies, sturdy support could commence with a revisit in the price to the 1.5734-1.5797 boundary. Should this key base, which is fortified with the lower Bollinger band fail to terminate negative tendencies in the pair, the bears may then dive for the 1.5573-1.5623 support obstacle that stretches back to the July-August 2013 lows.

Summarizing, GBPCAD is sustaining a bearish bias below the SMAs and the 1.6503-1.6566 resistance border. A dive below the 1.5734-1.5797 support foundation may trigger concerns about further deterioration in the pair, while a push in the price over the 1.6100 mark could feed positive momentum.

Technical Analysis – Copper plummets to 16-month low; bearish but oversold
Technical Analysis – USDCAD shows weak signs below double top at 1.2960


Technical Analysis – GBPJPY bullish trend dims; 20-SMA in focus

Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.

Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.

Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.