Technical Analysis – USDCAD tests 2017 lows in oversold area; downtrend to holdUSDCAD crashed below the 2018 trough of 1.2248 on Thursday, stretching its long-term downtrend towards the critical 1.2150 – 1.2060 zone, where the price bottomed back in 2017.

A rebound, or at least a sideways trading, cannot be ruled out in the short term as the RSI is looking set to change course in the oversold area. On the other hand, the Stochastics, although below the 80 oversold mark, show no sign of strength, while the MACD continues to weaken in the negative area, suggesting that the latest bearish cycle still has some room to run.

In terms of trend, the recent deviation between the 20- and 50-day simple moving averages (SMAs) hints at the continuation of the downward trajectory.

A sustainable move below 1.2060 could trigger a new selling wave towards the important level of 1.1920. Any violation at this point would snap the six-year-old range area, likely bringing the 1.1800 number next under the spotlight.

Should the bulls take over, immediate resistance could develop within the 1.2265 – 1.2300 congested area. Crawling higher, the price may attempt to cross above the 20-day SMA and the 1.2400 barrier, while not far above, the former support region of 1.2460 could block the way towards the 50-day SMA and the tough descending trendline seen around 1.2500.

Summarizing, the negative momentum in USDCAD could slow pace in the short-term, though signals for a trend reversal remain absent.

Note that US Nonfarm payrolls and Canadian jobs data are coming out today at 12:30 GMT.


Technical Analysis – US 100 index flirts with 14,000 after quick bounceTechnical Analysis – USDCAD tiptoes above 1.20, but bearish picture endures


Technical Analysis – GBPJPY freezes pullback near 20-SMA; bullish trend present


Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.

Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.

Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.