XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Argentina's Milei meets with IMF at G7 after greeting Biden<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>UPDATE 1-Argentina's Milei meets with IMF at G7 after greeting Biden</title></head><body>

Updates after meeting, adds comment from Georgieva

BUENOS AIRES, June 14 (Reuters) -Argentina's libertarian President Javier Milei met the managing director of the International Monetary Fund (IMF) on Friday on the sidelines of the G7 summit, the most important international forum he has attended since taking office in December.

Milei met with IMF head Kristalina Georgieva at the summit in Italy a day after the fund approved the eighth review of Argentina's $44 billion extended fund facility agreement, clearing the way for the country to draw $800 million to help drive its economic recovery.

"We remain committed to continue to support (the Milei) administration's efforts to durably restore stability and create a more prosperous, stable, and market-oriented economy," Georgieva wrote in a post on X.

Milei, a pro-market economist and former TV pundit, is battling to turn around a major economic crisis which he inherited when he took office in December.

He also briefly met U.S. President Joe Biden for the first time since taking office and embraced his fellow countryman Pope Francis, with whom he has previously clashed.

Milei was also scheduled to meet French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, who is hosting the summit, as well as World Bank President Ajay Banga.

Although not scheduled on his official agenda, Milei could possibly meet with Brazil's leftist President Luiz Inacio Lula da Silva, an important trading partner whom the Argentine head of state has repeatedly criticized.Reporting by Lucila Sigal; Additional reporting by Kylie Madry; Writing by Stéphanie Hamel, Editing by Angus MacSwan and Sam Holmes

</body></html>

Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.

Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.

Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.