XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

NextDecade, Saudi Aramco sign 20-year LNG supply deal<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>UPDATE 2-NextDecade, Saudi Aramco sign 20-year LNG supply deal</title></head><body>

Adds details and background in paragraphs 2 to 5

June 13 (Reuters) -U.S. liquefied natural gas (LNG) provider NextDecade NEXT.O has signed a non-binding agreement with Saudi Aramco 2222.SE to supply 1.2 million tonnes per annum (MTPA) of LNG for 20 years, the companies said on Thursday.

The deal comes at a time when Aramco is seeking to strengthen its position in the LNG market, which is set to grow globally by 50% by 2030, especially in the United States, where LNG capacity is set to almost double over the next four years.

Aramco said the deal was part of its efforts to expand its "presence in international energy markets."

Under the terms, LNG will be supplied from the fourth liquefaction train at NextDecade's Rio Grande LNG Facility at the Port of Brownsville, Texas, USA.

Earlier this month, Reuters reported that Aramco was in talks with NextDecade, as well as U.S. firm Tellurian TELL.A on two separate liquefied natural gas (LNG) projects as the Saudi firm seeks to boost its gas trading and production.

Aramco and NextDecade said they were in the process of negotiating a binding agreement, effective subject to a positive final investment decision on Train 4, which NextDecade said it expects in the second half of 2024.

In May, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) said it had acquired 11.7% stake in phase 1 of NextDecade's LNG project, which included the first three liquefaction trains, and agreed to a 20-year supply agreement for the fourth train.Reporting by Tanay Dhumal in Bengaluru; Editing by Shailesh Kuber

</body></html>

Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.

Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.

Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.