Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ Ngân hàng tháng 9

Đăng vào 11:21 sáng giờ GMT, ngày 16/09/2022. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi xin thông báo do tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 19 và 22 tháng 9 năm 2022.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 19/09 20/09
UK100Cash Nghỉ Bình thường
UK100-DEC22 Nghỉ Bình thường
COFFE-DEC22 Mở muộn 14:35 Bình thường
COCOA-DEC22 Mở muộn 14:35 Bình thường
SUGAR-OCT22 Mở muộn 14:35 Bình thường
Chứng khoán Anh Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 22/09 23/09
AUS200Cash Mở muộn 10:15 Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.