XM được trao chứng nhận Vàng từ Investors in People

Đăng trên 9:14 am GMT, ngày 02/03/2020. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi vô cùng tự hào thông báo trong tháng 3 này, Investors in People đã trao cho XM chứng nhận Vàng danh giá cho những tiêu chuẩn cao nhất về quản trị nguồn lực con người.

Cho đến nay, XM là broker đầu tiên và duy nhất nhận được chứng nhận Vàng do đã tuân thủ theo Investors in People Standard. Chúng tôi đã được Investors in People ghi nhận ngay từ năm 2013 và trao chứng nhận Bạc vào năm 2016. Chứng nhận Vàng năm nay là một minh chứng rõ nét cho thành tựu nổi bật của XM về quản trị, tối ưu hóa và tạo động lực cho nguồn nhân lực của mình để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Ngay từ đầu, XM đã nhận thức được tài sản giá trị nhất cần được đưa lên hàng đầu: con người. Trong bối cảnh tài chính thay đổi nhanh chóng hiện nay, quản trị chính là chìa khóa để tối đa hóa hiệu quả và có khả năng lớn để thúc đẩy con người hoàn thành các mục tiêu của mình, một lần nữa XM đã chứng minh rằng tài năng và tinh thần sáng tạo của con người, cũng như sự cam kết của họ đối với các giá trị cốt lõi chính là những yêu tố giúp cho XM trở nên khác biệt.

Với sự ưu việt trong quản trị nguồn lực con người và nỗ lực không ngừng để phục vụ các khách hàng một cách hoàn hảo nhất, chứng nhận Vàng của Investors in People là sự tái khẳng định lý do các khách hàng trên toàn thế giới đã trao gửi niềm tin và sự trung thành cho XM.

Giới thiệu về Investors in People

Investors in People có trụ sở tại Anh Quốc là một tổ chức về tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực. Họ công nhận các công ty đã đạt được các mục tiêu về tổ chức thông qua các mô hình quản trị và việc phát triển nguồn lực con người, tuân theo các tiêu chí của Investors in People Standard.