XM và ActionAid hỗ trợ trẻ em khó khăn

Đăng vào 8:37 sáng giờ GMT, ngày 04/07/2022. Chi tiết CSR

Kể từ năm 2017, XM và ActionAid đã hỗ trợ 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cùng với gia đình và cộng đồng của các em ở Bangladesh, Sierra Leone và Zambia.

Chúng tôi tài trợ bằng việc cung cấp cho các gia đình của các em những gói thực phẩm sau một đợt hạn hán nghiêm trọng, xây dựng một cơ sở mới hỗ trợ việc học tập của trẻ em gái, tổ chức các khóa đào tạo nông nghiệp chống đói nghèo và suy dinh dưỡng.

XM đang thực hiện sứ mệnh thay đổi thế giới tốt đẹp hơn bằng các sáng kiến về trách nhiệm xã hội của mình. Chúng tôi tự hào hỗ trợ các tổ chức từ thiện giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi trên thế giới có cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển và phát huy hết tiềm năng của mình.

ActionAid đã thay đổi cuộc sống của trẻ em trở nên tốt đẹp trong gần 50 năm. Để tìm hiểu thêm về các dự án của họ và quyên góp, vui lòng truy cập trang web của họ.