XM giúp đỡ những người khó khăn ở Ai Cập

Đăng vào 8:02 sáng giờ GMT, ngày 22/09/2022. Chi tiết CSR

Gần đây, chúng tôi đã quyên góp lần thứ hai cho tổ chức từ thiện Haya Karima ở Cairo, Ai Cập để hỗ trợ những nỗ lực của họ nhằm giảm bớt gánh nặng nghèo đói trong các cộng đồng địa phương.

Ai Cập đã phải chịu đựng nhiều thách thức kinh tế trong những năm gần đây và các cộng đồng vẫn đang vật lộn để phục hồi. Haya Karima tập trung vào việc giúp mọi người tái thiết và có một cuộc sống bền vững. Tổ chức từ thiện này tìm cách trao cho những người khó khăn và cung cấp cho họ khả năng tiếp cận các nguồn lực để họ có thể cung cấp cho bản thân và gia đình của họ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào mục tiêu chống đói nghèo ở Ai Cập của tổ chức từ thiện này, vì vậy, khoản đóng góp của chúng tôi sẽ hỗ trợ liên tục cho các cộng đồng sống ở nông thôn, khu ổ chuột và khu vực thành thị. Kế hoạch của chúng tôi là xây dựng một mối quan hệ lâu dài với Haya Karima và hỗ trợ những nỗ lực của họ để cung cấp sự giúp đỡ cho các cộng đồng Ai Cập cần sự giúp đỡ trong nhiều năm tới.

Nếu bạn muốn đóng góp vào sự hỗ trợ của các cộng đồng địa phương ở Ai Cập đang khó khăn và đọc thêm về sáng kiến này, hãy truy cập trang web của Haya Karima.