XM quyên góp cho Dompet Dhuafa

Đăng trên 7:00 am GMT, ngày 24/12/2020. Đọc thêm CSR

Đại dịch Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng nặng nề nhất đối với những người nghèo trên toàn thế giới. Nhiều người đã bị đẩy vào tình trạng nghèo túng do đại dịch, đến mức không thể duy trì được cuộc sống của bản thân hay có thể hỗ trợ và bảo vệ được gia đình của họ.

Trong nỗ lực giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, và với nghĩa vụ xã hội của mình, chúng tôi đã quyên góp cho quỹ từ thiện #MelawanCOVID-19 của Dompet Dhuafa (Đoàn kết chống Corona) để giúp cung cấp thực phẩm, dịch vụ y tế và vệ sinh cho Làng Babakan Pasar, Quận Central Bogor, Thành phố Bogor City, Tây Java.

Dompet Dhuafa là một tổ chức phi từ thiện Hồi giáo của Indonesia chuyên về nâng cao năng lực của người nghèo thông qua các hoạt động từ thiện. Sứ mệnh của họ là tạo ra các dịch vụ bền vững giúp xây dựng tính độc lập tự chủ cho các cộng đồng người nghèo. Tầm nhìn của họ là tạo ra một cộng đồng vững mạnh thông qua dịch vụ, quyền và sự bình đẳng.

Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ ngày càng nhiều hơn những người kém may mắn trên toàn thế giới, và sẽ hỗ trợ thêm nhiều cá nhân, gia đình và cộng đồng của họ trong thời gian tới đây.

Nếu bạn muốn đóng góp cho Dompet Dhuafa, hãy tới trang web của họ tại đây.