XM quyên góp cho Quỹ GMA Kapuso để đối phó với COVID-19

Đăng trên 10:08 am GMT, ngày 15/05/2020. Đọc thêm CSR

Với nỗ lực đóng góp cho các mục tiêu xã hội tại nhiều quốc gia và các cộng đồng đang đối mặt với khó khăn, vào ngày 07/05, XM đã quyên góp cho Quỹ GMA Kapuso để đối phó với tình hình COVID-19 tại Philippines.

Tại Philippines, các giải pháp mang tính cấp bách toàn cầu đang được áp dụng cho những bệnh nhân COVID-19, cũng như cho các cá nhân có nguy cơ phơi nhiễm với virus này. Tại quốc gia này, quỹ GMA Kapuso cũng đang kêu gọi quyên góp thiện nguyện để hỗ trợ cho 7 bệnh viện.

Để triển khai các mục tiêu xã hội của GMA Kapuso giúp các gia đình nghèo khó, thì bên cạnh việc cung cấp thuốc men cho các nhân viên ở tuyến đầu, XM cũng đã quyên góp cho quỹ này vào ngày 07/05 vừa qua. Với khoản đóng góp này, chúng tôi muốn góp phần cùng GMA Kapuso giúp các nhân viên y tế tại các bệnh viện – những người đang nỗ lực không biết mệt mỏi để cứu mạng sống của các bệnh nhân.

Trong khi đỉnh dịch có vẻ như đã qua đi tại một số quốc gia, virus chết người này vẫn đang là mối đe dọa lớn đối với dân số toàn cầu. XM tin rằng mỗi việc làm trong tinh thần đoàn kết sẽ là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19.