XM quyên góp cho Siap Siaga của Indonesia

Đăng trên 8:46 am GMT, ngày 02/04/2021. Đọc thêm CSR

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2021, XM đã quyên góp cho dự án gây quỹ từ thiện Siap Siaga của Indonesia để cung cấp thực phẩm, vật tư y tế và vệ sinh cho các nạn nhân của trận động đất gần đây xảy ra trong khu vực.

Siap Siaga là một dự án của Dompet Dhuafa, một tổ chức phi lợi nhuận của Indonesia cung cấp cứu trợ cho những người gặp khó khăn. Khoản quyên góp của chúng tôi hướng tới việc phân phát bộ dụng cụ vệ sinh cho các nạn nhân động đất.

Chúng tôi vẫn luôn cam kết hỗ trợ những người kém may mắn trên khắp thế giới và tạo ra các cơ hội bình đẳng. Chúng tôi sẽ thực hiện nhiều sáng kiến trách nhiệm xã hội hơn nữa trong tương lai sắp tới, để giúp đỡ nhiều người nhất có thể.

Để tìm hiểu thêm về Dompet Dhuafa và đóng góp theo quyết định của riêng bạn, hãy truy cập trang web của họ tại đây.