XM quyên góp cho Hiệp hội Ung thư Quốc gia Malaysia

Đăng trên 12:03 pm GMT, ngày 06/05/2021. Đọc thêm CSR

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của XM nhằm giúp đỡ những người có nhu cầu trên toàn cầu, gần đây chúng tôi đã quyên góp cho Hiệp hội Ung thư Quốc gia Malaysia (NCSM).

Tổ chức từ thiện này cung cấp các dịch vụ liên quan đến điều trị toàn diện cho bệnh nhân ung thư, nhân viên y tế và người dân bao gồm tầm soát ung thư và kiểm tra tổng quát sức khỏe, y học hạt nhân, nhà trẻ, nguồn lực và sức khỏe và các chương trình cai thuốc lá thông qua các phòng khám chuyên khoa. Các khoản đóng góp giúp tổ chức từ thiện này có tác động tích cực đến cuộc sống của bệnh nhân ung thư bằng cách giải quyết các mối quan tâm về nơi ở, sức khỏe, giáo dục và các vấn đề khác liên quan đến ung thư.

Hiệp hội Ung thư Quốc gia Malaysia được thành lập vào năm 1966 bởi bác sĩ ung thư đầu tiên của Malaysia, bác sĩ quá cố Dato ’S.K Dharmalingam và được khánh thành bởi thủ tướng Malaysia lúc bấy giờ là YAB Tun Abdul Razak. Tổ chức này hiện đang được sự bảo trợ của Vua Paduka Seri, Vua Perak Darul Ridzuan, và Vua Nazrin Muizzudin Shah.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nguyên tắc cốt lõi của NCSM là tôn vinh cuộc sống thông qua việc mang đến hy vọng và tầm nhìn của họ hướng tới một thế giới không có ung thư. XM cam kết giúp đỡ những người gặp khó khăn và những người kém may mắn trên khắp thế giới, với các sáng kiến trách nhiệm xã hội hiện tại và trong tương lai của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về Hiệp hội Ung thư Quốc gia Malaysia và quyên góp theo ý nguyện của bạn, vui lòng truy cập trang web của họ tại đây.