XM quyên góp cho Childhope Philippines

Đăng vào 1:24 giờ chiều GMT, ngày 26/05/2022. Chi tiết CSR

XM đã quyên góp từ thiện cho tổ chức phi chính phủ Childhope tại Philippines với mục đích hỗ trợ sứ mệnh nhân đạo của họ.

Trong hàng trăm nghìn trẻ em sống trên các đường phố ở Philippines, có nhiều trẻ em bị bỏ rơi và nghèo đói tột độ ở Thủ đô Manila. Với những nỗ lực không ngừng để bảo vệ quyền trẻ em và tạo ra sự khác biệt cho chất lượng cuộc sống của những người chưa thành niên có nguồn sinh kế duy nhất là đường phố, XM đã quyên góp tiền cho Childhope để giúp phân phát bộ dụng cụ vệ sinh, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho những trẻ đang gặp khó khăn.

Trong khi tỷ lệ nghèo đói đang nhanh chóng đạt đến những con số đáng kinh ngạc và tình trạng không quan tâm đến trẻ em vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, thì mọi hành động nhân đạo đều quan trọng. Nâng cao nhận thức và đóng góp vào các nỗ lực của các tổ chức từ thiện nhằm bảo vệ quyền trẻ em vẫn là trọng tâm của trách nhiệm xã hội của XM.