XM vì Ai Cập: Quyên góp từ thiện cho Haya Karima

Đăng vào 8:33 sáng giờ GMT, ngày 27/06/2022. Chi tiết CSR

Các nỗ lực của công ty chúng tôi nhằm cải thiện xã hội bằng mọi cách có thể và hỗ trợ các cộng đồng gặp khó khăn đang diễn ra liên tục ở nhiều nơi trên thế giới.

Trong nỗ lực hỗ trợ các sáng kiến cao quý của Haya Karima tại Ai Cập, XM đã quyên góp cho tổ chức từ thiện này để thúc đẩy sự phát triển bền vững của các cộng đồng Ai Cập nghèo đói cần được giúp đỡ khẩn cấp.

Chúng tôi tin tưởng rằng hoạt động quyên góp từ thiện của XM sẽ góp phần tạo ra sự thay đổi hữu hình đối với cuộc sống của nhiều người, những người xứng đáng có một cuộc sống đàng hoàng và một tương lai tốt đẹp hơn.

Về Haya Karima

Được thành lập vào năm 2019 và chuyên tâm vào công việc nhân đạo, sứ mệnh của tổ chức Haya Karima của Ai Cập là giảm bớt gánh nặng hàng ngày của các cộng đồng cần hỗ trợ xã hội và y tế, bao gồm cả những công dân nghèo khổ sống trong các khu ổ chuột ở khu vực thành thị.