XM quyên góp để giúp đỡ các cộng đồng người Maroc

Đăng vào 9:23 am GMT, ngày 16/05/2022. Chi tiết CSR

XM đã quyên góp quỹ ủng hộ High Atlas Foundation – một tổ chức phi lợi nhuận của Maroc chuyên về các hoạt động nhân đạo.

Là người tiên phong đóng góp vào các sáng kiến của địa phương hoặc toàn cầu nhằm phục vụ lợi ích cá nhân và xã hội, các hành động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của XM vẫn đang diễn ra ở rất nhiều khu vực trên thế giới.

Một trong những khoản quyên góp mới nhất của chúng tôi cũng được thực hiện với niềm tin này, minh chứng cho tình đoàn kết của chúng tôi với High Atlas Foundation (HAF), với sứ mệnh là hành động vì lợi ích của cộng đồng địa phương.

Cùng với HAF và nhiều tổ chức tương tự thực hiện các dự án từ thiện, chúng tôi tại XM tin rằng mọi đóng góp – dù lớn hay nhỏ – đều là một bước tiến để giúp đỡ những người sống bên lề xã hội.