XM quyên góp cho MIASA để hỗ trợ bệnh nhân tâm thần ở Malaysia

Đăng trên 8:56 am GMT, ngày 22/09/2021. Đọc thêm CSR

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của XM nhằm giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn trên toàn cầu, gần đây chúng tôi đã quyên góp cho Hiệp hội Hỗ trợ & Nhận thức về Bệnh Tâm thần (MIASA) ở Malaysia.

Tổ chức từ thiện có trụ sở tại Selangor này hỗ trợ cho các đồng nghiệp và người chăm sóc thông qua các chương trình và sáng kiến hỗ trợ khác nhau.

MIASA được thành lập vào năm 2017 bởi người sáng lập Puan Anita Abu Bakar. Họ đã trở thành người tiên phong trong việc định hình hệ sinh thái sức khỏe tâm thần theo hướng tiếp cận mô hình phục hồi bằng cách thành lập ‘Câu lạc bộ Phong lan’, hoạt động như một trung tâm quản lý khủng hoảng và thực hành dành cho tất cả mọi người.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của MIASA nhằm thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của một sức khỏe tâm thần tốt và các chương trình hỗ trợ mà họ dành cho những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. XM cam kết giúp đỡ những người gặp khó khăn và những người kém may mắn trên khắp thế giới, với các sáng kiến trách nhiệm xã hội đang được thực hiện và trong tương lai của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về Hiệp hội Hỗ trợ & Nhận thức về Bệnh Tâm thần ở Malaysia và để quyên góp tùy tâm, vui lòng truy cập trang web của họ tại đây.