XM quyên góp cho tổ chức từ thiện trẻ em Plan Korea

Đăng vào 11:03 am GMT, ngày 16/03/2022. Chi tiết CSR

XM đã quyên góp cho tổ chức từ thiện dành cho trẻ em của Hàn Quốc Plan Korea nhằm hỗ trợ họ thúc đẩy quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái trên khắp đất nước.

Plan Korea tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ giáo dục và can thiệp chống lại sự phân biệt đối xử về giới tính hoặc sắc tộc. Họ cũng làm việc với các tổ chức từ thiện khác để cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em ở các nước đang phát triển và hỗ trợ nhu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn sống cơ bản của các em.

Tổ chức từ thiện này đặc biệt tập trung vào quyền của phụ nữ và trẻ em gái và sự quyên góp của XM nhằm hỗ trợ điều này. Nghèo đói và nhu cầu về vệ sinh cơ bản ảnh hưởng đến trẻ em gái và phụ nữ ở nhiều cộng đồng dễ bị tổn thương và gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và thể chất của họ.

Chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp XM tích cực tìm kiếm hợp tác với các tổ chức như Plan Korea, những người đang cố gắng làm cho thế giới trở thành một nơi công bằng và an toàn hơn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Plan Korea và công việc của họ và quyên góp bằng cách nhấp vào liên kết này.