XM quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ Síp

Đăng trên 8:31 am GMT, ngày 02/08/2021. Đọc thêm CSR

XM đã đóng góp cho Hiệp hội Chữ thập đỏ Síp (CRCS) một khoản tiền để mua một chiếc xe tải nhỏ chuyên dụng và xe lăn được cải tạo để vận chuyển bệnh nhân an toàn.

Sứ mệnh của Hội Chữ thập đỏ đã phát triển trong những năm qua. Ban đầu được thành lập để hỗ trợ những người bị thương trên chiến trường, bây giờ nó có mục đích rộng lớn hơn là ngăn chặn và giảm bớt đau khổ cho con người ở từng khu vực và trên phạm vi quốc tế.

Các sáng kiến về trách nhiệm xã hội của XM được kết nối bởi một mục tiêu tổng thể là giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn và ủng hộ tuyệt đối Hội Chữ thập đỏ trong nỗ lực bảo vệ cuộc sống và sức khỏe cũng như đảm bảo sự tôn trọng đối với con người. Chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều tổ chức khác trên toàn cầu có mục tiêu giúp đỡ hoặc cải thiện cuộc sống của những người kém may mắn, những người trong hoàn cảnh thiếu thốn và cung cấp cơ hội bình đẳng cho nhiều người nhất có thể.