XM tài trợ phòng học mới tại Uganda

Đăng trên 1:38 pm GMT, ngày 20/01/2022. Đọc thêm CSR

Gần đây XM đã tài trợ cho việc xây dựng các phòng học mới ở Wakiso, Uganda. Đây là khoản đóng góp nhân đạo mới nhất của chúng tôi tại khu vực này kể từ năm 2017.

Nghèo đói là rào cản khiến nhiều trẻ em không được tiếp nhận một nền giáo dục có thể giúp chúng thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn mà nó tạo ra. Có một môi trường thích hợp để học tập sẽ ảnh hưởng lâu dài đến toàn bộ cuộc đời của một người trẻ tuổi, ảnh hưởng đến an ninh và sinh kế tiềm năng của họ.

Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều có quyền được hưởng một nền giáo dục. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã hợp tác với một linh mục địa phương, Cha Antonios Mutyaba và tổ chức từ thiện Bàn tay yêu thương, để mang lại thay đổi tích cực trong khu vực. Một sự thay đổi sẽ mang đến cho một thế hệ mới cơ hội đến trường.

Đây chỉ là một trong nhiều dự án mà chúng tôi thực hiện trong nỗ lực cải thiện điều kiện của những người kém may mắn và mang đến cho họ cơ hội cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi ở Wakiso và quan hệ hợp tác của chúng tôi với Bàn tay yêu thương, vui lòng nhấp vào đường dẫn này.