XM đã giúp đỡ thanh thiếu niên tị nạn ở Síp

Đăng vào 8:31 sáng giờ GMT, ngày 14/09/2022. Chi tiết CSR

XM đã cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản cho hàng trăm thanh thiếu niên tị nạn không có người đi kèm đang ở tại Trung tâm tiếp nhận Pournara cho những người xin tị nạn ở Síp.

Trung tâm ở Pournara đóng vai trò là trung tâm tiếp nhận và đăng ký ban đầu cho những người tị nạn đến Síp. Những người này đã buộc phải rời khỏi nhà của họ để thoát khỏi những thảm họa có nguy cơ đe dọa tính mạng của họ. Trong số đó có rất nhiều trẻ em mồ côi, phải rời xa gia đình.

Đối với trẻ em tị nạn, các nhu yếu phẩm cơ bản thường khó có có thể tiếp cận. Thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi ở trung tâm đang thiếu rất nhiều đồ lót, giày và tất.

Có hơn 700 người tị nạn trẻ đang ở trong các trại tị nạn khác nhau trên đảo cần được hỗ trợ. Hợp tác với các tổ chức giúp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho họ vẫn là một trong những ưu tiên trách nhiệm xã hội cốt lõi của doanh nghiệp chúng tôi.