XM giúp UNHCR tạo cuộc sống mới cho trẻ tị nạn

Đăng vào 9:13 sáng giờ GMT, ngày 13/09/2022. Chi tiết CSR

XM tiếp tục hợp tác với UNHCR để hỗ trợ Cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia (NERM) bảo vệ trẻ em tị nạn không có người đi kèm ở Hy Lạp. Vào tháng 3 năm 2022, hơn 6.000 trẻ em đã nhập cảnh vào Hy Lạp do cuộc khủng hoảng Ukraine, khiến nỗ lực của NERM càng trở nên có ý nghĩa.

NERM cung cấp đường dây nóng qua điện thoại 24/7 để nhận giới thiệu về trẻ em không có người đi kèm sống trong điều kiện bấp bênh. Đường dây này có nhiều ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Ukraina và tiếng Nga.

Sau khi xác định được trẻ tị nạn, nhóm sẽ tiếp cận chúng để cung cấp thực phẩm, dịch vụ chăm sóc y tế và bất kỳ sự trợ giúp nào khác mà chúng có thể cần. Trẻ được đưa vào một nơi trú ẩn khẩn cấp trong tối đa 3 tuần, nơi các nhân viên xã hội lập một kế hoạch phù hợp nhất với lợi ích của chúng. Sau đó, chúng được chuyển đến chỗ ở dài hạn, nơi kế hoạch được đưa vào thực hiện.

XM tiếp tục hỗ trợ hoạt động quan trọng này bằng các khoản đóng góp như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của họ nhằm biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ.

Để tìm hiểu thêm về công việc mà UNHCR đang thực hiện ở Hy Lạp và Ukraine hoặc để quyên góp, hãy, truy cập trang web của họ.