XM quyên góp thực phẩm cho Bendera Putih

Đăng vào 9:54 am GMT, ngày 10/03/2022. Chi tiết CSR

Vào tháng 12 năm 2021, XM tham gia chiến dịch của Bendera Putih (Cờ Trắng) được phát động trên khắp Malaysia nhằm cứu trợ những người đang thiếu thực phẩm và nhu yếu phẩm trong đại dịch COVID-19.

Sau khi quyên góp 300 hộp thức ăn để hỗ trợ Bendera Putih vào tháng 7 năm 2021, XM cũng tham gia hợp tác với nhà hàng De.Wan vào tháng 12 và chuẩn bị 250 hộp thức ăn cho những người không đủ tiền mua thực phẩm hàng ngày.

XM đã hợp tác cùng nhân viên của De.Wan mang những hộp thức ăn đến phân phát tại khu nhà trẻ em BRDB-Rotary, khu nhà ở Rumah Keluarga Kami dành cho trẻ em kém may mắn, khu nhà Sincere Care Home dành cho người già và khu Joy Garden Old Folks Home.

Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác của chúng tôi trong chiến dịch của Cờ Trắng sẽ tiếp tục trong tương lai để giúp đỡ các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của đại dịch.