XM hợp tác cùng Aldeas Infantiles hỗ trợ trẻ em

Đăng trên 8:32 am GMT, ngày 31/01/2020. Đọc thêm CSR

Vào ngày 06/12/2019, XM đã thực hiện xong sứ mệnh trong các sự kiện từ thiện diễn ra thành công gần đây tại thủ đô Lima của Peru. Tại đó chúng tôi đã hợp tác với tổ chức phi chính phủ của địa phương là Aldeas Infantiles SOS.

Khởi đầu là một sáng kiến về nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc trẻ em cần được hỗ trợ, đào tạo và quyền con người từ lúc còn nhỏ, các thành viên của chúng tôi tại Nam Mỹ đã dành cả ngày để đến cơ sở của Aldeas Infantiles SOS, đóng góp từ thiện để hỗ trợ cho sứ mệnh cao quý của tổ chức này.

Chín thành viên tận tụy của chúng tôi đã thay mặt XM, với mục tiêu là bảo vệ các quyền của trẻ em thông qua sự hợp tác với Aldeas Infantiles SOS, hỗ trợ các loại thực phẩm để được lâu để giúp đỡ các trẻ em địa phương đang trong các hoàn cảnh khó khăn.

Trong sự kiện từ thiện này, các thành viên của XM đã tranh thủ cơ hội để gặp gỡ trẻ em địa phương và những người bảo trợ tận tụy cho chúng. Các hợp tác tiếp theo trong tương lai cũng đã được bàn thảo giữa XM và Aldeas Infantiles SOS.

Với niềm tin rằng mỗi đóng góp và mỗi khoảnh khắc phục vụ vì một mục tiêu cao cả đều vô cùng giá trị, chúng tôi luôn duy trì sự tận tụy đối với các hoạt động nhân đạo trên khắp thế giới, hỗ trợ cho những người đang cần có một cuộc sống chất lượng hơn và quyền xã hội bình đẳng hơn.