XM quyên góp từ thiện cho Darul Insyirah

Đăng trên 7:53 am GMT, ngày 30/08/2019. Đọc thêm CSR

Nằm trong chủ trương về trách nhiệm xã hội của công ty và trong nỗ lực đóng góp tích cực cho cuộc sống của các cá nhân và cộng đồng trên toàn thế giới, gần đây XM đã đóng góp từ thiện cho cơ sở chăm sóc ban ngày Darul Insyirah của Malaysia.

Nhằm hỗ trợ tổ chức Darul Insyirah có trụ sở tại Bangi, các thành viên tận tụy của XM đã tới Selangor, Malaysia vào ngày 09/08 để quyên góp cho trung tâm chăm sóc ban ngày này – một cơ sở chuyên về đào tạo cho nhưng người lớn tuổi.

Đồng quan điểm với Darul Insyirah rằng tôn kính người cao tuổi một cách nhân văn nhất là kết nối họ với xã hội, cũng như cùng theo đuổi các mối quan tâm và đam mê của họ những lúc tuổi xế chiều, XM đã góp phần xúc tiến chương trình đào tạo lâu dài của cơ sở chăm sóc ban ngày này.

Người già cũng có quyền theo đuổi các mục tiêu đào tạo và phát triển cá nhân giống như thế hệ trẻ. Chính vì vậy mà XM đã quyên góp màn chiếu LCD, bảng trắng, đồ nội thất và một số thiết bị học tập khác cho Darul Insyirah với mục đích giúp họ đạt được các mục tiêu học tập.

Chúng tôi rin rằng trẻ em là tương lai, còn người già là nền tảng vững chắc mà chúng ta dựa vào để xây dựng tương lai cho con trẻ. Người cao tuổi cũng là một tài sản giá trị của xã hội, cho dù họ sống ở bất kỳ nơi nào, và họ hoàn toàn xứng đáng có quyền bình đẳng để sống tự chủ. Các thành viên của công ty chúng tôi đã đến thăm cộng đồng địa phương của những người lớn tuổi tại Darul Insyirah và chia sẻ cùng họ một ngày trong tinh thần mỗi sự thay đổi đều chạm đến những trái tim và cải thiện cuộc sống của những người xung quanh ta.