XM quyên góp cho Hope for Children

Đăng vào 10:07 sáng giờ GMT, ngày 10/06/2022. Chi tiết CSR

Là một phần quan trọng trong nỗ lực không ngừng nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, XM đã quyên góp từ thiện cho Hope for Children.

XM đã quyên góp quỹ cho tổ chức từ thiện Hope for Children có trụ sở tại Nicosia, đồng thời tặng đồ nội thất văn phòng cần thiết trong văn phòng mới mở của họ ở Limassol.

Về Hope for Children

Hope for Children của Síp là tổ chức nhân đạo và độc lập quốc tế hoạt động theo tiêu chuẩn của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và Luật Liên minh Châu Âu. Họ quản lý các dự án nhân đạo nhằm bảo vệ quyền và hạnh phúc của trẻ em ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế.

Nếu bạn muốn ủng hộ những hành động cao đẹp của HFC, vui lòng đóng góp tại đây.