XM hợp tác với UNHCR để giúp đỡ trẻ em tị nạn gặp khó khăn

Đăng vào 10:06 am GMT, ngày 15/03/2022. Chi tiết CSR

XM đã hợp tác với Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) để hỗ trợ dự án ứng phó khẩn cấp nhằm hỗ trợ và bảo vệ trẻ em tị nạn không có người đi kèm tại Hy Lạp.

Người ta ước tính rằng hiện có hơn 5.000 trẻ em tị nạn không có người đi kèm ở Hy Lạp, trong đó chỉ có 2.225 trẻ em được ở nơi ở phù hợp, an toàn và nhận được sự sắp xếp chăm sóc thích hợp.

UNHCR thiết lập Cơ chế ứng phó khẩn cấp cho trẻ em không có người đi kèm gặp rủi ro. Cốt lõi của cơ chế này là đường dây nóng điện thoại 24/7 qua 6 ngôn ngữ để xác định và theo dõi trẻ em đang gặp khó khăn cùng với việc cung cấp chỗ ở an toàn cho những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc được xác định là có nguy cơ gặp khó khăn.

XM đã cung cấp hỗ trợ cho dịch vụ quan trọng này bên cạnh nhiều sáng kiến về trách nhiệm xã hội với mục tiêu lớn là giúp làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Để tìm hiểu thêm về công việc UNHCR đang thực hiện ở Hy Lạp và để quyên góp, hãy truy cập trang web của họ tại đây.