XM giành được Giải Bạc tại Cyprus HR Awards 2020

Đăng trên 9:59 am GMT, ngày 13/04/2021. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi tự hào thông báo rằng vào Thứ Hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021, Cyprus HR Awards 2020 đã trao cho chúng tôi Giải Bạc trong hạng mục Kế hoạch hành động nhân sự Covid-19 – Hoạt động bình thường trong điều kiện bất thường năm 2020, ghi nhận các phương pháp nhân sự sáng tạo của chúng tôi trong thời kỳ đại dịch.

Kể từ tháng 3 năm 2020, chúng tôi đã tổ chức thành công việc phản ứng nhanh chóng và phù hợp cho tất cả các phòng ban và nhóm làm việc của chúng tôi ở tất cả các thành phố và quốc gia mà chúng tôi hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân và tiếp tục thành công các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Hơn một năm nay, nhân viên của XM đã an toàn làm việc tại nhà hoặc trong khi lái xe và tận hưởng sự thành công và phát triển của Tập đoàn chúng tôi.

Chúng tôi đã điều chỉnh thành công tổ chức nhân sự của mình để hỗ trợ làm việc tại nhà. Chúng tôi tiếp cận những hoàn cảnh mới như một dự án mới thú vị và đưa vào thực hiện thành công kế hoạch hành động nhân sự Covid-19 bao gồm các bước sau:

  • Thực hiện và giám sát các hành động về sức khỏe và an toàn
  • Thiết lập cơ sở hạ tầng để làm việc tại nhà
  • Tham gia vào giao tiếp chính thức và không chính thức thường xuyên
  • Thiết lập tuyển dụng từ xa, lựa chọn và giới thiệu nhân viên
  • Cung cấp nhiều tùy chọn học tập trực tuyến hơn
  • Giữ tinh thần đồng đội cao bằng cách thúc đẩy phúc lợi của nhân viên và bằng cách điều chỉnh chế độ đãi ngộ và phúc lợi
  • Cyprus HR Awards 2020 do BOUSSIAS Cyprus tổ chức để nâng cao nhận thức về tất cả các hành động và thực tiễn đổi mới được các tổ chức Síp áp dụng để đối mặt với những thách thức của đại dịch Covid-19.

    Thay mặt cho tất cả mọi người ở đây tại XM, chúng tôi muốn cảm ơn Cyprus HR Awards 2020 cho sự ghi nhận của họ và trao cho chúng tôi Giải Bạc trong hạng mục Kế hoạch hành động nhân sự Covid-19 – Hoạt động bình thường trong điều kiện bất thường năm 2020.