XM Hỗ trợ trẻ mồ côi và vô gia cư tại Iraq

Đăng trên 9:31 sáng giờ GMT, ngày 01/11/2023. Đọc thêm CSR

Một lần nữa XM đã hợp tác với Nobles Charitable Foundation và Shareteah Humanitarian Organization tại Iraq để hỗ trợ trẻ em vô gia cư và mồ côi ở Baghdad và Dohuk tiếp tục học tập.

Trong năm nay, ngoài việc quyên góp các vật dụng học tập như túi, sổ tay, văn phòng phẩm và đồng phục, chúng tôi còn hỗ trợ tài chính cho việc thành lập các trung tâm thư viện. Hầu hết các em nhỏ mà các tổ chức này hỗ trợ đều sống mà không có sự hỗ trợ và chăm sóc của gia đình. Nếu thiếu sự hỗ trợ của các tổ chức này, các em sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng chi phí cơ bản để đi học và buộc phải bỏ học.

Ở Iraq, có hơn 5 triệu trẻ mồ côi và hơn 1 triệu trẻ bị di tản, nhiều em không thể đến trường do lý do tài chính. Nếu thiếu giáo dục, các em sẽ không có công cụ hoặc kỹ năng để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho chính mình.

Charitable Foundation và Shareteah Humanitarian Organization hỗ trợ trẻ em vô gia cư và mồ côi. Trong đó có rất nhiều em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Trọng tâm của họ là giáo dục, bao gồm cung cấp vật dụng học tập và đồng phục cho đến các buổi học riêng.

Việc làm cho giáo dục chất lượng cao trở nên dễ tiếp cận hơn là một trong những mục tiêu của chương trình Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của chúng tôi. XM tự hào được hỗ trợ các tổ chức từ thiện và tổ chức cam kết mang đến cơ hội học tập cho trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn và đang lên kế hoạch hợp tác thêm trong tương lai.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về công việc của họ hoặc đóng góp, hãy truy cập trang web của Nobles Charitable Foundation tại đây, và của Shareteah Humanitarian Organization tại đây.