XM hỗ trợ Chiến dịch làm sạch toàn cầu ở Síp

Đăng vào 12:38 giờ chiều GMT, ngày 26/09/2022. Chi tiết CSR

Chúng tôi rất vui mừng được tài trợ cho một chiến dịch làm sạch môi trường quy mô lớn có tên là Hãy hành động! Síp tìm cách loại bỏ rác và khôi phục các khu vực tự nhiên ở Síp.

Hãy hành động! Síp là một phần của chiến dịch toàn cầu Hãy hành động! Thế giới, là một trong những chương trình tình nguyện lớn nhất trên thế giới. Chương trình này tìm cách nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia tích cực của công chúng để đoàn kết và hành động trong các vấn đề bảo vệ, bảo tồn và quản lý bền vững môi trường biển và trên cạn ở Síp.

Hoạt động từ năm 2012 và có hơn 210.000 tình nguyện viên, Hãy hành động! Síp tiếp tục khôi phục vẻ đẹp của thiên nhiên, giải phóng Síp khỏi hàng tấn rác thải trên đường phố và trong môi trường sống tự nhiên. Đây là hành động vì môi trường lớn nhất diễn ra trên đảo và XM tự hào là một phần của nó.

Để đọc thêm về cách Hãy hành động! Síp giải quyết các vấn đề môi trường và đóng góp vào nỗ lực của họ, hãy truy cập trang web của họ.