XM hỗ trợ giáo dục cho trẻ em Việt Nam

Đăng vào 11:09 sáng giờ GMT, ngày 31/10/2022. Chi tiết CSR

Gần đây XM đã quyên góp cho Hiệp hội bảo trợ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh (HCWA) tại Việt Nam để giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng bất kể hoàn cảnh của chúng như thế nào.

Việt Nam có rất nhiều trẻ em sống ngoài đường phố, không rõ bữa ăn tiếp theo của chúng sẽ đến từ đâu, tìm kiếm nơi trú ẩn để tránh xa cha mẹ bạo hành, và đối mặt với các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều cốt lõi của những gì họ muốn là sự an toàn, một vòng tay ấm áp và cơ hội về một tương lai tốt đẹp hơn.

HCWA cung cấp sự bảo vệ, giáo dục và hỗ trợ những trẻ em rất khó khăn này. Họ loại bỏ những rào cản đối với giáo dục cho những đứa trẻ này và giúp chúng tồn tại và tiếp tục phát triển như những người trưởng thành có đầy đủ năng lực.

Khoản đóng góp của chúng tôi sẽ cung cấp học bổng cho 10 học sinh mà tổ chức từ thiện này lên danh sách để đảm bảo các em có thể tiếp tục học tập tại trường. Khoản quyên góp này cũng sẽ hướng tới việc trang trải chi phí đi lại cho các tình nguyện viên từ thiện, những người làm việc không mệt mỏi để thay đổi cuộc sống của họ.

Được thành lập hơn 30 năm trước, HCWA là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, cung cấp một hệ thống hỗ trợ cho trẻ em thiệt thòi có nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng tình dục và lao động, nghiện ma túy và các bệnh như HIV/AIDS. Cho đến nay, tổ chức từ thiện này đã giúp đỡ hơn 300.000 trẻ em, giúp các em tái hòa nhập xã hội và cung cấp nền tảng cần thiết để các em có một cuộc sống ổn định.

Có chung mục tiêu xây dựng một xã hội nơi trẻ em có thể phát triển, hỗ trợ các tổ chức từ thiện chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất là trọng tâm của chương trình trách nhiệm xã hội của chúng tôi. Đầu năm nay, chúng tôi cũng đã hỗ trợ Tổ chức từ thiện cho trẻ em Sài Gòn tại Việt Nam với đồ dùng học tập cho trẻ em kém may mắn.

Đọc thêm về cách HCWA hỗ trợ trẻ em gặp rủi ro và thúc đẩy những nỗ lực của chúng tại đây.