XM hỗ trợ Go with the Flow

Đăng trên 11:48 am GMT, ngày 29/03/2021. Đọc thêm CSR

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc tiếp tục hỗ trợ thành công hoạt động hợp tác hàng năm của chúng tôi với Go with the Flow, một nhóm từ thiện giải quyết các vấn đề và khó khăn về vệ sinh của các trẻ em gái kém may mắn ở Uganda.

Các cô gái tại trại trẻ mồ côi Monde ở vùng nông thôn Uganda bỏ học một số ngày vì không được tiếp cận với các sản phẩm vệ sinh. Thay vào đó, họ sử dụng giẻ lau hoặc lá cây rất mất vệ sinh, gây khó chịu và xấu hổ, khiến các em hầu như không thể đến trường và tham gia các hoạt động quan trọng khác của cuộc sống hàng ngày.

Vào đầu tháng 2 năm 2021, các gói hỗ trợ mới hàng năm đã được phân phối có chứa băng vệ sinh có thể giặt và tái sử dụng, cùng các sản phẩm vệ sinh khác để giúp hơn 500 cô gái tiếp tục thực hành vệ sinh kinh nguyệt tốt.

Chúng tôi tiếp tục cam kết hỗ trợ Go with the Flow và dự án Trao quyền cho các cô gái Uganda của họ cũng như thực hiện nhiều sáng kiến trách nhiệm xã hội sắp tới hơn nữa để giúp những người kém may mắn trên khắp thế giới có một cuộc sống tốt đẹp hơn.