XM hợp tác với ‘Charity Right’ góp phần thay đổi

Đăng trên 9:54 sáng giờ GMT, ngày 23/04/2024. Đọc thêm CSR

Bằng cách tận dụng các nguồn lực và khả năng của mình, XM đã hợp tác với Charity Right Malaysia để giúp đỡ các sinh viên khuyết tật ở Kalumpang, Selangor. Sáng kiến này nằm trong khuôn khổ của các chương trình về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của chúng tôi trong tháng Ramadan. Và một lần nữa hoạt động này thể hiện cam kết của XM trong việc tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Thông qua hoạt động hợp tác này, XM đã cung cấp thực phẩm khô thiết yếu cho học sinh khuyết tật trong tháng Ramadan. Bằng cách mang đến các bữa ăn bổ dưỡng, XM muốn giảm bớt nạn đói và nâng cao sức khỏe của những học sinh này. Chương trình này cũng thể hiện sứ mệnh cốt lõi của Charity Right là giúp đỡ mọi người. Sự hỗ trợ này đảm bảo rằng các sinh viên được tiếp cận với các bữa ăn bổ dưỡng, giải quyết nhu cầu thiết yếu và nâng cao sức khỏe của họ.

Charity Right phục vụ các cộng đồng chưa được quan tâm và thiệt thòi trên toàn cầu và muốn thay đổi cuộc sống của họ ngày một tốt hơn. Mục đích của tổ chức này là cung cấp các bữa ăn thường xuyên, lành mạnh cho các cá nhân và gia đình, giúp họ bớt chật vật mỗi ngày để có được thức ăn. Sự hỗ trợ này cho phép họ theo đuổi khát vọng của mình, vượt qua đói nghèo và phát huy được tiềm năng của họ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Charity Right Malaysia và các hoạt động ý nghĩa của họ bằng cách truy cập trang web của họ tại www.charityright.my.