සඳුදා - සිකුරාදා: 06:00 - 15:00 GMT

අපගේ සත්කාරකයින් හමුවී XM වඩාත් හොඳින් හඳුනා ගන්න. අපගේ දෛනික විශේෂ දර්ශන සහ ප්‍රවීණයින් සමග සජීවී සම්මුඛ සාකච්ඡා නරඹන්න. එසේම, දිනයට අදාළ ෂෙඩූලය සමග යාවත්කාලීනව සිටින්න. මූල්‍ය වෙළඳපොළ පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න, ඔබේ වෙළඳ ප්‍රතිලාභ සඳහා අප පිරිනමන නිෂ්පාදන සහ සේවා මොනවාදැයි අනාවරණය කර ගන්න.


ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය අන්තර්ගතයක් මෙන්ම මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් XM විසින් සකස් කරන ලද අන්තර්ගතයන්, සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ විවරණයක් ලෙස "පවතින පරිදි" යන පදනම මත සපයනු ලැබෙන අතර ආයෝජන උපදෙස්වලින් සමන්විත නොවේ.

මෙම පාඩම් මාලාව බෙදා හරින්න:

Facebook Twitter LinkedIn
Instructor

Susanne Schwender

Instructor

Lila Athanasiou

Instructor

Anna Kemenidou

Instructor

Anna-Maria Charalampi

Instructor

Stav Kyriakidou

වැඩිදුරටත් කියවන්න
Research Team

Michalis Florentiades

Research Team

Raffi Boyadjian

Research Team

Christina Parthenidou

Research Team

Melina Deltas

Research Team

Stefanos Oikonomidis

Research Team

Charalampos Pissouros

Research Team

Achilleas Georgolopoulos

වැඩිදුරටත් කියවන්න