Thứ Hai - Thứ Sáu: 06:00 - 15:00 GMT

Đối với những người đủ kiến thức và những người muốn tinh chỉnh kỹ năng của mình, phòng nâng cao của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm giao dịch thực. Trong bầu không khí theo phong cách quán cà phê, hãy nhận câu trả lời của các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia giao dịch của chúng tôi và giao dịch các thị trường cùng nhau.


Bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba, cũng như nội dung do XM soạn thảo trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”, dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.

Chia sẻ khóa học này:

Facebook Twitter LinkedIn
Instructor

Avramis Despotis

Instructor

Gil Paz

Instructor

Andrzej Zieniuk

Instructor

Constantinos Loizou

Instructor

Darek Dargo

Instructor

Doug Rumer

Instructor

Dzhuneyt Vahid

Instructor

Frank Sohlleder

Instructor

Giancarlo Prisco

Instructor

Marcin Nowogórski

Instructor

Nenad Kerkez

Instructor

Olugbemi Oyewale

Instructor

Reino Deetlefs

Instructor

Silvia Bellrock

Instructor

Stanislav Kolev

Instructor

George Nathanael

CHI TIẾT
Research Team

Michalis Florentiades

Research Team

Raffi Boyadjian

Research Team

Christina Parthenidou

Research Team

Melina Deltas

Research Team

Stefanos Oikonomidis

Research Team

Charalampos Pissouros

CHI TIẾT