Thứ Hai - Thứ Sáu: 06:00 - 15:00 GMT

Các nội dung cơ bản cho người mới bắt đầu và nâng cao cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Các giảng viên của chúng tôi sẽ dạy bạn lý thuyết và thực hành về các công cụ và nguyên tắc chính được sử dụng trong phân tích cơ bản và kỹ thuật để đảm bảo rằng bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.


Bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba, cũng như nội dung do XM soạn thảo trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”, dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.

Chia sẻ khóa học này:

Facebook Twitter LinkedIn
Instructor

Avramis Despotis

Instructor

Gil Paz

Instructor

Andrzej Zieniuk

Instructor

Constantinos Loizou

Instructor

Darek Dargo

Instructor

Doug Rumer

Instructor

Dzhuneyt Vahid

Instructor

Frank Sohlleder

Instructor

Giancarlo Prisco

Instructor

Marcin Nowogórski

Instructor

Nenad Kerkez

Instructor

Olugbemi Oyewale

Instructor

Reino Deetlefs

Instructor

Silvia Bellrock

Instructor

Stanislav Kolev

Instructor

George Nathanael

CHI TIẾT
Research Team

Michalis Florentiades

Research Team

Raffi Boyadjian

Research Team

Christina Parthenidou

Research Team

Melina Deltas

Research Team

Stefanos Oikonomidis

Research Team

Charalampos Pissouros

Research Team

Achilleas Georgolopoulos

CHI TIẾT