XM, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet edenlere hizmet sunmamaktadır.

Bağımsız Olmayan Yatırım Araştırması ve Risk Uyarısı Hakkında Bilgilendirme

Genel

Lütfen online yatırım platformumuzun erişilmesinin ve/veya kullanılmasının yasak olduğu yerlerde kullanılamadığını dikkate alın. Bu açıdan, online yatırım platformumuza erişmek ve/veya platformumuzu kullanmakla ilgili olarak ikamet ettiğiniz ilgili ülkenin yasalarına, mevzuatına veya ikincil mevzuatına tam olarak uyduğunuzdan emin olmak tamamen sizin yükümlülüğünüzdedir. Şüpheye mahal vermemek için, online yatırım platformumuza erişebiliyor olmanız her zaman online yatırım platformumuzun ve/veya onun üzerinden gerçekleştirebileceğiniz herhangi bir aktivitenin ikamet ettiğiniz ülkenin yasa ve mevzuatları açısından yasal olduğu anlamına gelmez.

Online yatırım platformumuz, bu tür bir teklif ve/veya teşvike izin verilmeyen herhangi bir yargı bölgesindeki hiçkimseye bir teklif ve/veya teşvik için ve/veya kendisine bu tür bir teklifin/teşvikin yapılması yasal olmayan herhangi bir kişiye teklif ve/veya teşvik oluşturmaz ve bu amaçlarla kullanılamaz. Bu nedenle, online yatırım platformumuza erişmek ve/veya platformumuzu kullanmak ve online yatırım platformumuz üzerinden finansal araçlar sunmak belirli yargı bölgelerinde sınırlandırılmış olabilir. Buna uygun olarak online yatırım platformumuza erişen kullanıcıların bu tür sınırlandırmalarla ilgili olarak kendi kendilerine bilgilenmeleri ve bu tür sınırlamalara uymaları gereklidir.

Online yatırım platformumuzda yayınlanan tüm materyaller yalnızca eğitim/bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye, yatırım vergisi veya yatırım tavsiyesi ve önerileri ya da yatırım fiyatlarımızın kaydı veya herhangi bir finansal enstrümanda işlem yapılması için bir teklif veya teşvik ya da talep edilmemiş finansal promosyonları içermez ve içerdiği şeklinde bir değerlendirme yapılmamalıdır.

Bu web sitesinde yer alan tüm görüşler, haberler, araştırmalar, analizler, fiyatlar, diğer bilgiler veya üçüncü taraf sitelere verilen bağlantılar “olduğu gibi” esasına göre genel piyasa yorumu olarak sağlanır ve bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz.

Bağımsız olmayan yatırım araştırması

Yatırım araştırması olarak değerlendirilen her türlü içerikle ilgili olarak, içeriğin yatırım araştırmasının bağımsızlığını desteklemek için tasarlanmış yasal gerekliliklere uygun hazırlanmadığını, bu amaca yönelik olmadığını ve bu şekilde ilgili yasalar ve düzenlemeler kapsamında bir pazarlama iletişimi olarak değerlendirileceğini dikkate almalı ve kabul etmelisiniz.

Garanti/taahhüt olmaması

XM ve üçüncü taraf içerik sağlayıcıları bu yorumların herhangi bir şekilde kullanılmasına ve bundan kaynaklanan sonuçlarına dair hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğiyle ilgili olarak herhangi bir taahhütte bulunulmaz veya garanti verilmez. Burada belirtilen bilgiler alıcılar tarafından kendi muhakemelerine göre hareket etmenin yerine geçecek bilgiler olarak kabul edilmemelidir, çünkü bu bilgiler herhangi bir belirli alıcının belirli yatırım hedeflerini, mali durumunu ve özel ihtiyaçlarını dikkate almaz.

Çıkar çatışması

Araştırmamızın yayınlanması konusunda özel olarak kısıtlanmamamıza rağmen, XM bu araştırma müşterilerine sunulmadan önce bundan herhangi bir yarar sağlamayı gözetmez. XM Group şirketleri, çıkar çatışmalarının müşterilerimizin çıkarlarına herhangi bir maddi bir zarar riski oluşturmasını veya meydana getirmesini önlemek için tüm akli adımları atarak etkili örgütsel ve yönetimsel düzenlemeleri kurmayı, sürdürmeyi ve çalıştırmayı amaçlar. XM Group şirketleri çalışanlarının ve/veya diğer tarafların tamamıyla müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmesini gerektiren ve hizmetlerimizi sağlamada tüm çıkar çatışmalarını arkada bırakan bir bağımsızlık politikasına sahiptir.

Lütfen online yatırım platformumuzda yer alan ve buradan ulaşabileceğiniz Çıkar Çatışması Politikasını okuduğunuzdan ve tamamen anladığınızdan emin olun.

Geçmiş performansın belirleyici olmaması

Online yatırım platformumuz geçmiş performansa atıfta bulunabilir. Geçmiş performans, gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Online yatırım platformumuzda yer alan geçmiş performansa ait göstergeler gelecekte tekrarlanmayabilir. Herhangi bir yatırımın geçmişte elde edilene benzer karlar veya zararlar elde edeceğine ya da böyle bir ihtimal olduğuna veya söz konusu önemli zararlardan kaçınılabileceğine dair hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.

İleriye dönük beyanlar

Online yatırım platformumuzda yer alan pazarlama materyalleri ileriye dönük beyanlar içerebilir. Bu tür beyanlar; XM Group şirketlerinin üyelerinin ve/veya üçüncü taraf sağlayıcıların mevcut beklentilerini, tahminlerini, öngörülerini, görüş ve inanışlarını esas alan simüle edilmiş geçmiş/gelecek performansın sonucu olarak elde edilen veriler olabilir. Yapıları gereği ileriye dönük beyanlar riskler ve belirsizlikler içerir, çünkü olaylarla ilişkilidirler ve gelecekte meydana gelebilecek veya gelmeyecek koşullara dayanırlar. Bu belgedeki ileriye dönük beyanların yayınlanacağına dair hiçbir güvence verilmemektedir.

Risk uyarısı

Finans piyasalarında yatırım yapmak sermayeniz için yüksek düzeyde risk taşır. Fark sözleşmeleri kaldıraçlı ürünlerdir. Fark sözleşmelerine yatırım yapmak herkes için uygun olmayabilir ve yatırdığınız sermayenin tamamını kaybetmenizle sonuçlanabilir, bu nedenle lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun. Lütfen aynı zamanda online yatırım platformumuzda yer alan ve buradan ulaşabileceğiniz Risk Bildirimi'ni okuduğunuzdan ve tam olarak anladığınızdan emin olun.

Risk uyarısı: Sermayeniz risk altında. Kaldıraçlı ürünler herkese uygun olmayabilir. Lütfen Risk Bildirimi'mizi dikkate alın.