XM levert geen diensten aan inwoners van de Verenigde Staten.

Mededeling over niet-onafhankelijk beleggingsonderzoek en risicowaarschuwing

Algemeen

Let erop dat ons online handelsplatform niet beschikbaar is indien het onrechtmatig is om hier toegang tot te verkrijgen of te gebruiken. Het is in dat opzicht onze uitdrukkelijke verplichting om ervoor te zorgen dat u volledig voldoet aan elke wet, richtlijn of secundaire wetgeving, die geldt in uw land van verblijf, in verband met uw toegang tot en/of uw gebruik van ons online handelsplatform. Om twijfels te voorkomen, betekent de mogelijkheid van toegang tot ons online handelsplatform niet noodzakelijkerwijs dat ons online handelsplatform en/of andere activiteiten die u hierop onderneemt, rechtmatig is/zijn onder de wetgeving en richtlijnen die gelden voor uw land van verblijf.

Ons online handelsplatform bevat geen, en mag niet worden gebruikt voor de doeleinden van een, aanbod en/of aanvraag voor iemand in een rechtsgebied waarin een dergelijk(e) aanvraag en/of aanbod niet geautoriseerd is, en/of voor een persoon waarbij het onwettig is om een dergelijk(e) aanvraag/aanbod uit te voeren. Het toegang verkrijgen tot en/of gebruiken van ons online handelsplatform, en het aanbieden van financiële instrumenten via ons online handelsplatform, kan in bepaalde rechtsgebieden worden beperkt, en overeenkomstig zijn gebruikers die toegang hebben tot ons online handelsplatform verplicht om van dergelijke beperkingen op de hoogte te zijn en deze in acht te nemen.

Alle materialen die op ons online handelsplatform worden gepubliceerd zijn bedoeld voor educatieve/informatieve doeleinden en omvatten geen – en moeten niet worden beschouwd als het bevatten van – financieel, vermogensbelastings- of handelsadvies en aanbevelingen, of een overzicht van onze handelsprijzen, of een aanbod of aanvraag van een transactie in financiële instrumenten of ongevraagde financiële promoties voor u.

Opinies, nieuws, onderzoeken, analyses, prijzen en andere informatie of koppelingen naar externe websites op deze website worden aangeboden op een 'zoals-ze-zijn'-basis, als algemene marktcommentaren, en vormen geen beleggingsadvies.

Niet-onafhankelijk beleggingsonderzoek

Voor zover dat content wordt beschouwd als beleggingsonderzoek, moet u zich ervan bewust zijn en accepteren dat de content niet bedoeld was en niet is voorbereid in overeenstemming met de wettelijke vereisten die zijn opgesteld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen en als zodanig onder de geldende wetgeving en richtlijnen moet worden beschouwd als marketingcommunicatie.

Geen voorstellingen/garanties

XM en z'n externe contentaanbieders accepteren geen verantwoordelijkheid voor enig gebruik naar aanleiding van deze vermeldingen of consequenties als gevolg daarvan. Er wordt geen voorstelling of garantie gegeven in verband met de nauwkeurigheid of volledigheid van deze gegevens. De hierin vermelde informatie moet door de ontvangers niet worden beschouwd als een vervanging van hun eigen beoordeling, aangezien de informatie geen verband houdt met de afzonderlijke handelsdoeleinden, financiële situatie of speciale behoeften van een bepaalde ontvanger.

Belangenverstrengelingen

Hoewel er voor ons geen specifieke beperkingen zijn opgelegd om vóór het publiceren van onze onderzoeken (handels)activiteiten uit te voeren, is XM er niet op uit om er zelf van te profiteren, aangezien wij uitsluitend de belangen van onze cliënten willen dienen. De entiteiten van de XM Group willen graag efficiënte organisatorische en administratieve activiteiten tot stand brengen, behouden en uitvoeren en zullen hierbij alle redelijke stappen ondernemen om belangenverstrengeling door het vormen of creëren van een risico op materieel verlies omtrent de belangen van onze cliënten te voorkomen. De entiteiten van de XM Group voeren een onafhankelijk beleid, waarbij onze medewerkers en/of tegenpartijen handelen in het beste belang van onze cliënten en zonder enige belangenverstrengeling bij het aanbieden van onze diensten.

Zorg ervoor dat u het Beleid voor belangenverstrengeling op ons online handelsplatform volledig leest en begrijpt: dat kunt u hier lezen.

Voorgaande prestaties bieden geen garantie

Ons online handelsplatform kan verwijzen naar voorgaande prestaties. Prestaties uit het verleden vormen echter geen betrouwbare maatstaf voor toekomstige prestaties en de verwijzingen naar eerdere resultaten op ons online handelsplatform vinden in de toekomst mogelijk niet plaats. Er wordt op geen enkele manier gegarandeerd dat een belegging mogelijk winsten of verliezen zal opleveren die vergelijkbaar zijn met de voorheen behaalde rendementen of dat aanzienlijke verliezen kunnen worden voorkomen.

Toekomstgerichte verklaringen

De marketingmaterialen die ons online handelsplatform bevat, kunnen bestaan uit toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen kunnen gegevens bevatten die zijn verkregen uit nagebootste voorgaande/toekomstige prestaties die zijn gebaseerd op de actuele verwachtingen, schattingen, voorspellingen, meningen en overtuigingen van leden van entiteiten van de XM Group en/of externe dienstverleners. Vanuit hun aard bevatten toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden, omdat ze in verband staan met gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die wel of niet in de toekomst kunnen plaatsvinden. Er kunnen geen enkele garanties worden gegeven dat de toekomstgerichte verklaringen in dit document daadwerkelijk van toepassing zijn.

Risicowaarschuwing

Het beleggen op financiële markten vormt een aanzienlijk risico voor uw kapitaal. CFD's zijn producten met hefboom. Het beleggen in CFD's is mogelijk niet voor iedereen geschikt en kan het verliezen van al uw belegde vermogen tot gevolg hebben. Het is daarom uiterst belangrijk dat u op de hoogte bent van de bijbehorende risico's. Zorg er daarom voor dat u de Informatie over risico's op ons online handelsplatform volledig leest en begrijpt: deze kunt u hier bekijken.

Risicowaarschuwing: Uw vermogen loopt risico. Hefboomproducten zijn mogelijk niet voor iedereen geschikt. Lees onze informatie over risico's.