Privacybeleid

Inleiding

Als onderdeel van onze dagelijkse zakelijke activiteiten moeten we persoonsgegevens van onze (potentiële) cliënten verzamelen om ervoor te zorgen dat we hen onze producten en diensten kunnen aanbieden en kunnen voldoen aan hun behoeften bij het aanbieden van deze producten en diensten en het verstrekken van de bijbehorende informatie.

Uw privacy is uiterst belangrijk voor ons en het is ons beleid om de vertrouwelijkheid van gegevens en de privacy van individuen te respecteren. Dit privacybeleid vermeldt hoe Trading Point of Financial Instruments Limited (het 'bedrijf' of 'XM') de door u of een derde verstrekte persoonsgegevens in verband met het aanbieden van onze diensten aan u verzamelt, gebruikt en beheert of die we verzamelen als gevolg van uw gebruik van onze diensten en/of website (i.e. www.xm.com) en/of andere gerelateerde websites en toepassingen, waaronder onder andere de ledensectie van het bedrijf. Het privacybeleid informeert u ook over uw rechten in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien in verband met nieuwe wetten en technologieën, wijzigingen in onze activiteiten en procedures en om te garanderen dat het is afgestemd op de veranderende regelgevende omgeving. Eventuele persoonsgegevens die we bewaren vallen onder ons meest recente privacybeleid.

Let erop dat indien u een medewerker, externe kracht of dienstverlener bent van het bedrijf, uw persoonsgegevens worden gebruikt in verband met uw arbeidscontract of contractuele relatie, welke van toepassing is.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door XM in verband met de persoonsgegevens van zijn (potentiële) cliënten, websitebezoekers en medewerkers. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites die worden beheerd door andere organisaties en/of derden.

Wie zijn wij?

Trading Point of Financial Instruments Limited is een gelicentieerde Cyprus Investment Firm (CIF) die wordt gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) onder licentienummer 120/10. Hun statutaire zetel is gevestigd op 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus.

Trading Point of Financial Instruments Limited maakt deel uit van de XM Group. Elke entiteit van de XM Group hanteert haar eigen privacybeleid. Dergelijke entiteiten beheren hun eigen websites en daarom, indien u bent geïnteresseerd in hoe dergelijke entiteiten hun persoonsgegevens verwerken, moet u hun bijbehorende privacyverklaringen op hun specifieke websites bekijken.

Het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en uw privacy

Het bedrijf respecteert de privacy van gebruikers die zijn website(s) gebruiken, en zal daarom alle redelijke stappen ondernemen om bestaande en potentiële cliënten, aanvragers en websitebezoekers te beschermen.

Het bedrijf bewaart persoonsgegevens van bestaande en potentiële cliënten in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingswetgeving en -richtlijnen.

We hanteren de vereiste en toepasselijke technische en organisatorische maatregelen en procedures die gelden om ervoor te zorgen dat uw gegevens te allen tijde veilig blijven. We trainen al onze medewerkers regelmatig en maken hen ervan bewust dat het bewaren, beschermen en respecteren van uw persoonsgegevens en privacy uitermate belangrijk is. We nemen inbreuk(en) op iemands privacy uiterst serieus en zullen daarbij toepasselijke disciplinaire maatregelen treffen, waaronder indien nodig ontslag. We hebben ook een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld om te garanderen dat ons bedrijf uw persoonsgegevens beheert/verwerkt in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingswetgeving en -richtlijnen en dit privacybeleid.

De persoonsgegevens die u indient bij het uzelf aanmelden als gebruiker van de website(s) van het bedrijf en/of zijn diensten worden beschouwd als geregistreerde informatie, die op diverse manieren wordt beschermd. U heeft toegang tot uw geregistreerde gegevens door met uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op de ledensectie. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord uitsluitend bij u bekend is en niet is vrijgegeven aan iemand anders. Geregistreerde informatie wordt veilig op een speciale plek opgeslagen en uitsluitend bevoegde medewerkers hebben via een gebruikersnaam en wachtwoord toegang. Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde 128-bit SSL-verbinding aan het bedrijf overgedragen. Alle noodzakelijke maatregelen zijn daarom getroffen om te voorkomen dat onbevoegde partijen dergelijke gegevens kunnen inkijken. Persoonsgegevens die aan het bedrijf zijn geleverd die niet worden beschouwd als geregistreerde informatie, worden ook op een veilige plek bewaard en zijn uitsluitend via een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk voor bevoegde medewerkers.

Het overdragen van informatie via het internet is niet altijd compleet veilig, maar het bedrijf probeert uw persoonsgegevens te beschermen door robuuste voorzorgsmaatregelen toe te passen. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we procedures en veiligheidsoplossingen inzetten om onbevoegde toegang te voorkomen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Om een rekening bij ons te kunnen openen, moet u eerst een registratieformulier volledig invullen en bij ons indienen. Bij het invullen van dit registratieformulier wordt u verzocht om persoonsgegevens te vermelden, om ervoor te zorgen dat het bedrijf uw aanmelding volgens de geldende wetgeving en richtlijnen kan beoordelen. Het bedrijf kan deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over zijn diensten.

De gegevens die we van u verzamelen omvatten het volgende:

 • volledige naam, woonadres en contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer, fax etc.);

 • geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonland;

 • informatie over uw inkomen en gezondheid, waaronder gegevens over uw bron van inkomsten, activa en passiva, bankrekeninggegevens, handelsverklaringen, FATCA- en CRS-gegevens en financiële overzichten;

 • saldo's van handelsrekeningen, handelsactiviteiten, uw (aan)vragen en onze respons(en);

 • informatie over of u een prominente publieke functie (PEP) bekleedt;

 • beroeps- en arbeidsgegevens;

 • authenticatiegegevens (bv. handtekening);

 • locatiegegevens;

 • handelsprestaties, -kennis en -ervaring;

 • verificatiegegevens, waaronder gegevens die zijn vereist voor het verifiëren van uw identiteit, zoals uw paspoort- of rijbewijsgegevens (voorbeelden omvatten ook achtergrondgegevens van u die we ontvangen van(uit) openbare bestanden of andere instanties die niet aan ons verbonden zijn). Bovendien kunnen we andere identificeerbare gegevens verzamelen, waaronder identificatie- en/of paspoort-/belastingnummers;

 • en andere vergelijkbare informatie.

We verkrijgen deze gegevens op een aantal manieren via uw gebruik van onze diensten, waaronder een van onze websites, apps, de toepassingen bij het openen van een rekening, onze registratieformulieren voor demorekeningen, aanmeldformulieren voor webinars, abonneren voor nieuwsupdates en vanuit informatie die wordt ingediend via de continue communicatieberichten van de klantenservice. We kunnen deze gegevens ook van u verzamelen via derden, zoals betalingsaanbieders en openbaar toegankelijke bronnen. We houden ook bestanden bij over uw handelsgedrag, waaronder gegevens in verband met het volgende:

 • producten die u bij ons belegt en hun prestaties;

 • historische gegevens over de transacties en beleggingen die u heeft uitgevoerd, waaronder de geïnvesteerde bedragen;

 • uw voorkeur voor bepaalde soorten producten en diensten.

We kunnen u ook van tijd tot tijd om andere vrijwillige gegevens vragen (bv. via marktonderzoek of vragenlijsten).

Indien u deze informatie liever niet deelt en we hebben deze gegevens wel nodig voor een specifiek(e) product of dienst, is het mogelijk dat we dit aangevraagde product of deze dienst niet kunnen aanbieden.

We kunnen communicatieberichten, die we elektronisch, telefonisch, persoonlijk of anderszins uitvoeren in verband met de diensten die we u aanbieden en uw zakelijke relatie met ons, bewaren. Deze bestanden zijn onze enige eigendom en bestaan uit bewijs van de communicaties tussen ons. Dergelijke telefonische conversaties kunnen worden opgenomen zonder het gebruik van een waarschuwingstoon of andere kennisgeving. Als u daarnaast een van onze kantoren of gebouwen bezoekt, is het mogelijk dat ons cameratoezicht (CCTV) u opneemt.

Rechtmatige basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en doeleinden

We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende basis en voor de volgende doeleinden verwerken:

 1. Uitvoeren van een contract

  We verwerken persoonsgegevens om onze diensten en producten aan te kunnen bieden, alsmede informatie over onze producten en diensten die is gebaseerd op de contractuele relatie met onze cliënten (i.e. voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen). Bovendien vindt het verwerken van persoonsgegevens plaats om onze registratie-/goedkeuringsprocedures van cliënten te voltooien.

  In verband met het bovenstaande moeten we uw identiteit verifiëren om u als cliënt te accepteren. We hebben deze gegevens nodig om uw handelsrekening effectief te beheren en ervoor te zorgen dat u van ons de best mogelijke dienstverlening ontvangt. Dit kan betekenen dat derden krediet- of identiteitscontroles namens ons uitvoeren. Het gebruiken van uw persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk om te weten wie u bent, aangezien we een wettelijke verplichting hebben om te voldoen aan het beleid ‘ken uw klant’ en de regelgevende vereisten bij de due diligence omtrent de cliënt.

 2. Naleving met wettelijke verplichting

  Er zijn een aantal juridische verplichtingen die zijn opgelegd door de relevante wetten waar we onder vallen, alsmede specifieke regelgevende vereisten (bv. anti-witwaswetgeving, de Cypriotische wet voor beleggingsdiensten en belastingwetgeving etc.). Er zijn ook diverse toezichthoudende instanties (bv. de Cyprus Securities and Exchange Commission) waarvan hun wetgeving en vereisten op ons van toepassing zijn. Dergelijke verplichtingen en vereisten zorgen ervoor dat we noodzakelijk verwerkingsactiviteiten voor persoonsgegevens moeten uitvoeren omtrent kredietcontroles, identiteitsverificatie, naleving van gerechtelijke bevelen, belastingwetgeving of andere rapportageverplichtingen en anti-witwascontroles.

 3. Voor de doeleinden van het beschermen van rechtmatige belangen

  We verwerken persoonsgegevens om de rechtmatige belangen waar wij of een derde aan willen voldoen te beschermen. Een rechtmatig belang bestaat uit een zakelijke of commerciële reden om uw gegevens te gebruiken. Desondanks moet het niet onrechtvaardig ingaan tegen wat juist en het beste voor u is. Voorbeelden van dergelijke verwerkingsactiviteiten omvatten:

  • het indienen van vorderingen en het voorbereiden van onze verdediging bij juridische processen;

  • middelen en processen die we toepassen om voor de IT- en systeembeveiliging van het bedrijf te zorgen, het voorkomen van mogelijke misdrijven, beveiliging van activa, toegangscontroles en afschermen van verboden terreinen;

  • het installeren van cameratoezichtsystemen (bv. voor het beveiligen van onze gebouwen);

  • maatregelen om ons bedrijf te leiden en voor het verder ontwikkelen van onze producten en diensten;

  • het delen van uw persoonsgegevens met de XM Group met als doel het bijwerken/verifiëren van uw persoonsgegevens volgens het geldende nalevingskader voor anti-witwaspraktijken;

  • risicobeheer.

 4. U heeft uw toestemming verleend

  Ervan uitgaande dat u ons specifieke toestemming hebt verleend voor de verwerking (buiten de hierboven vermelde redenen), wordt de rechtmatigheid van een dergelijke verwerking gebaseerd op die toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken; het verwerken van persoonsgegevens vóór het ontvangen van uw herroeping wordt echter niet beïnvloed.

 5. Voor het beoordelen van de toepasselijkheid van uw diensten/producten voor cliënten

 6. Om u producten en diensten te bieden of informatie hierover te geven en uw doorlopende behoeften te beoordelen

  Zodra u succesvol een handelsrekening bij ons hebt geopend of u heeft aangemeld voor een update of webinar, moeten we uw persoonsgegevens gebruiken om onze diensten uit te voeren en te voldoen aan onze verplichtingen tegenover u. Het dient ook onze rechtmatige belangen om ervoor te zorgen dat we de beste producten en diensten leveren, waardoor we periodiek op basis van het herzien van uw behoeften garanderen dat u kunt profiteren van onze best mogelijke producten en diensten.

 7. Ons helpen bij het verbeteren van onze producten en diensten, waaronder onze klantenservice, en nieuwe producten en diensten ontwikkelen en lanceren

  We kunnen van tijd tot tijd door u ingediende persoonsgegevens toepassen via uw gebruik van de diensten en/of cliëntenquêtes om ons te helpen bij het verbeteren van onze producten en diensten. Het dient onze rechtmatige belangen om uw persoonsgegevens op deze manier te gebruiken om de hoogste normen te handhaven bij het aan u bieden van onze producten en diensten en om marktleider te blijven in de sector van financiële diensten.

 8. Uw profiel samenstellen

  We kunnen uw persoonsgegevens van tijd tot tijd gebruiken om profielen van u aan te maken, zodat we u en uw behoeften beter kunnen begrijpen. We kunnen ook beslissingen over u nemen via geautomatiseerde profilering of kredietcontroles, wat invloed kan hebben op uw vermogen rondom het gebruiken van onze diensten. We zijn mogelijk verplicht om dit te doen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of omdat het onze rechtmatige belangen dient bij het op een dergelijke manier gebruiken van uw persoonsgegevens.

 9. Onderzoeken of oplossen van aanvragen of geschillen

  Het is mogelijk dat we van u verzamelde persoonsgegevens moeten gebruiken om kwesties te onderzoeken of geschillen te beslechten. Het dient onze rechtmatige belangen om ervoor te zorgen dat kwesties en geschillen tijdig en efficiënt worden onderzocht en opgelost.

 10. Naleven van geldende wetten, gerechtelijke bevelen, andere gerechtelijke procedures of de vereisten van toepasselijke regelgevende instanties

  We moeten uw persoonsgegevens mogelijk gebruiken om te voldoen aan geldende wetten en regelgeving, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures of de vereisten van een toepasselijke regelgevende instantie. We doen dit niet uitsluitend om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, maar ook omdat het onze rechtmatige belangen dient.

 11. Enquêtes naar u versturen

  We kunnen u van tijd tot tijd als onderdeel van onze klantenfeedbackprocedure enquêtes versturen. Het dient onze rechtmatige belangen om naar dergelijke feedback te vragen om ervoor te zorgen dat we onze diensten en producten op een zo hoog mogelijk niveau aanbieden. We kunnen u echter af en toe verzoeken om ook deel te nemen aan andere enquêtes. Indien u akkoord gaat met het deelnemen hieraan, vertrouwen we op uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken die in dergelijke enquêtes worden vermeld. Alle responsen van vragenlijsten die we versturen, voor klantenfeedback of anderszins, worden verzameld en niet-identificeerbaar gemaakt voordat de resultaten worden gedeeld met derden.

 12. Gegevensanalyse

  Onze webpagina's en e-mails kunnen webbeacons of pixeltags bevatten of andere gelijksoortige gegevensanalysetools, die ervoor zorgen dat we de ontvangst van correspondentie kunnen volgen en het aantal gebruikers kunnen tellen die onze webpagina hebben bezocht of onze correspondentie hebben geopend. Indien uw persoonsgegevens volledig worden geanonimiseerd, gelden er geen wettelijke vereisten aangezien de informatie niet langer persoonlijke gegevens bevat. Indien uw persoonsgegevens niet in geanonimiseerde vorm zijn, dient het onze rechtmatige belangen om voortdurend die persoonsgegevens te beoordelen om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die we aanbieden relevant zijn voor de markt.

 13. Marketingdoeleinden

  We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u via e-mail, telefonisch of andere geaccepteerde vormen marketingberichten (waaronder campagnes op sociale media) te sturen om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van onze laatste producten en diensten. Indien we u marketingberichten versturen, zullen we dit doen op basis van uw toestemming of indien het onze rechtmatige belangen dient.

 14. Interne commerciële doeleinden en bijhouden van registers

  We moeten uw persoonsgegevens verwerken voor interne zakelijke en onderzoeksdoeleinden alsmede voor het bijhouden van registers. Een dergelijke verwerking dient onze eigen rechtmatige belangen en is vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit kan communicatieberichten tussen u en het bedrijf bevatten in verband met de diensten en producten die we u aanbieden en onze relatie met u. We houden ook registers bij om ervoor te zorgen dat u voldoet aan uw contractuele verplichtingen onder de overeenkomst die onze relatie met u beheerst.

 15. Zakelijke herstructurering

  Als we een (gedeeltelijke) zakelijke herstructurering ondergaan, of indien al onze activiteiten worden overgenomen door een derde, moeten we uw persoonsgegevens mogelijk gebruiken in verband met die herstructurering of overname. Een dergelijke toepassing kan het delen van uw gegevens omvatten als onderdeel van activiteiten rondom due diligence. Het dient onze rechtmatige belangen om uw gegevens op deze manier te gebruiken, mits we voldoen aan wettelijke/regelgevende verplichtingen tegenover u.

 16. Beveiliging

  indien u onze terreinen betreedt, kunnen we u om beveiligingsredenen opnemen via ons cameratoezicht (CCTV). We kunnen ook uw gegevens noteren om een register bij te houden van wie op welke dag onze gebouwen binnenkomt. Het dient onze rechtmatige belangen om dit te doen om te zorgen voor een veilige en afgeschermde werkomgeving.

Uw persoonsgegevens vrijgeven

Het bedrijf zal geen vertrouwelijke gegevens van een van zijn cliënten aan een derde vrijgeven, tenzij: (a) voor zover dit is vereist of valt onder geldende wetgeving, richtlijnen of regelgeving; (b) er een verplichting bestaat om deze te openbaren; (c) onze rechtmatige zakelijke belangen dit vereisen; of (d) op uw aanvraag of met uw toestemming of voor personen die hieronder worden vermeld. Het bedrijf zal trachten om dergelijke doorgiften uitsluitend op ‘noodzakelijke’ basis maken, tenzij anderszins geïnstrueerd door een regelgevende instantie. Het bedrijf zal in dergelijke situaties de derde uitdrukkelijk informeren over de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens.

Als onderdeel van het gebruiken van uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden, kan het bedrijf uw persoonsgegevens aan de volgende entiteiten vrijgeven:

 • leden van de XM Group, wat betekent dat een van onze uiteindelijke holdings en hun respectievelijke dochterondernemingen dergelijke gegevens kunnen ontvangen;

 • onze partners, voor zakelijke doeleinden, waaronder derden als zakelijke dienstverleners en speciale deskundigen die zijn ingeschakeld voor het aan ons aanbieden van administratieve, financiële, wettelijke, verzekerings-, onderzoeks- of andere diensten;

 • doorverwijzers van activiteiten waarmee we een wederzijdse zakelijke relatie hebben;

 • zakelijke partijen, kredietverstrekkers, rechtbanken, gerechtshoven en regelgevende instanties zoals wettelijk overeengekomen en goedgekeurd; en

 • iedereen die door u is geautoriseerd.

Indien het bedrijf uw persoonsgegevens doorgeeft aan zakelijke partijen, zoals betaalkaartverwerkende bedrijven of banken, om de door cliënten aangevraagde diensten uit te voeren, kunnen dergelijke derden uw gegevens opslaan om te voldoen aan hun wettelijke en andere verplichtingen.

In het algemeen vereisen we dat organisaties buiten de XM Group die persoonsgegevens verwerken of verkrijgen om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te bevestigen, het recht op privacy van individuen te respecteren en te voldoen aan alle geldende gegevensbeschermingswetten en dit privacybeleid. Derde dienstverleners zoals kredietreferentiebureaus (indien en wanneer van toepassing) kunnen namens ons een register bijhouden van dergelijke uitgevoerde onderzoeken en dergelijke zoekgegevens toepassen om andere bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van hun onderzoeken. Let erop dat het gebruik van uw persoonsgegevens door derden niet valt onder dit privacybeleid en onze privacystandaarden en -procedures.

Cliënten accepteren en gaan ermee akkoord dat het bedrijf van tijd tot tijd de verzamelde gegevens bij het bezoeken van onze website(s) of via andere kanalen, zoals vragenlijsten, kan analyseren, of voor statistische doeleinden om de zakelijke activiteiten van het bedrijf te verbeteren.

Doorgiften buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan andere bedrijven van de XM Group, alsmede aan verwerkers die namens ons optreden. Voor zover we uw gegevens buiten de EER overdragen, zullen we garanderen dat de doorgifte wettig is en dat verwerkers in derde landen verplicht zijn om te voldoen aan de Europese gegevensbeschermingswetten en om toepasselijke bescherming te bieden in verband met de doorgifte van uw gegevens onder artikel 46 van de AVG. Indien we doorgiften uitvoeren naar verwerkers in de VS, zijn we in sommige gevallen afhankelijk van de standaard geldende contractuele clausules, bindende zakelijke regelgeving, het EU-VS-privacyschild of andere overeenkomstige en geldende regelingen.

In navolging van het bovenstaande kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door medewerkers die voor ons of een van onze verwerkers werken en zich buiten de EER bevinden. Dergelijke medewerkers kunnen onder andere betrokken zijn bij het vervullen van uw aanvragen, het verwerken van uw betaalgegevens en het aanbieden van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze doorgifte, het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens. Het bedrijf zal alle redelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw gegevens zorgvuldig worden behandeld en in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens verzameld via uw gebruik van onze diensten

Op de website(s) van het bedrijf kunnen trackingsystemen uw persoonsgegevens verzamelen om de aan (potentiële) cliënten aangeboden diensten te optimaliseren. De website verzamelt op de volgende manieren gegevens:

 • Apparaatgegevens

  Als we in staat zijn om uw apparaat te herkennen dat wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot de website(s) van het bedrijf, kunnen we u de meest gebruiksvriendelijke versie van onze website(s) aanbieden.

 • Loggegevens

  Het loggen van bepaald gebruikersgedrag op de site zorgt ervoor dat het bedrijf gebruikersacties kan volgen en daardoor mogelijke problemen sneller kan oplossen.

 • Locatiegegevens

  Uw IP-adres helpt ons bij het lokaliseren van uw websitecontent die we in uw land aanbieden en het verbeteren van uw gebruikerservaring op onze site(s).

 • Cookies

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf onze website(s) naar uw browser worden verstuurd en worden opgeslagen op de harde schrijf van uw computer. Cookies helpen ons bij het verbeteren van de prestaties van onze website(s) en de bezoekerservaring op onze website, het tracken van uw doorverwijzer (indien van toepassing) en het verbeteren van onze toekomstige advertentiecampagnes.

 • Lokale opslag

  U moet ter goedkeuring documenten indienen via de ledensectie van het bedrijf om uw handelsrekening te kunnen activeren. Deze documenten worden verzonden via een beveiligde 128-bit SSL-verbinding en op een veilige locatie opgeslagen.

Cookies

Internetcookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf onze website(s) naar uw browser worden verstuurd en bij het gebruik van onze site(s) worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze kunnen een uniek identificatienummer bevatten. Het doel van deze verzamelde informatie is om u een relevantere en effectievere gebruikservaring van onze website(s) te bieden, waaronder het presenteren van onze webpagina's volgens uw behoeften of voorkeuren.

Cookies worden vaak gebruikt op vele websites op het internet en u kunt kiezen of en hoe een cookie wordt geaccepteerd door het wijzigen van uw voorkeuren en opties in uw browser. Het is mogelijk dat u geen toegang heeft tot sommige delen van onze website(s) indien u ervoor kiest om cookies in uw browser te deactiveren, vooral de ledensectie van het bedrijf en andere beveiligde delen van onze website(s). We raden daarom aan om cookies te accepteren om zo te kunnen profiteren van al onze online diensten.

Daarnaast gebruiken we cookies voor remarketingfuncties, zodat we gebruikers kunnen bereiken die eerder onze website(s) hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze producten en diensten. We kunnen van tijd tot tijd mogelijk gebruikmaken van externe verkopers, zoals Google en AdRoll, om u onze advertenties verspreid over het internet te tonen, gebaseerd op uw voorgaande gebruik van onze website(s). U kunt zich te allen tijde afmelden voor dit specifieke gebruik van cookies door een bezoek te brengen aan de pagina's Instellingen van Google Ads en Afmelden voor DoubleClick.

Het bedrijf past sessie-ID-cookies en permanente cookies toe. Een sessie-ID-cookie vervalt na een bepaalde periode of wanneer het browservenster wordt afgesloten. Een permanente cookie blijft langer op uw harde schijf staan. U kunt permanente cookies verwijderen door de instructies te volgen in het hulpbestand van uw browser.

Voor meer gegevens over ons cookiegebruik en hoe onze cookies functioneren, kunt u hier ons cookiebeleid lezen.

Hoe verkrijgen we uw toestemming?

Indien ons gebruik van uw persoonsgegevens uw toestemming vereist, wordt dergelijke toestemming verleend in overeenstemming met de cliëntovereenkomst/-voorwaarden en bedrijfsvoorwaarden die onze zakelijke relatie beheersen. Deze staan op onze website of in een ander contract dat we met u kunnen afsluiten of zoals uiteengezet in onze communicatieberichten met u van tijd tot tijd.

Indien we vertrouwen op uw toestemming als onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken door contact op te nemen via de contactgegevens in dit privacybeleid.

Opslaan van uw persoonsgegevens en bewaarperiode

Het beschermen van de privacy van uw gegevens is uitermate belangrijk voor ons, of u nu persoonlijk contact met ons hebt, telefonisch, via e-mail, het internet of een ander elektronisch medium. We bewaren uw persoonsgegevens zolang we een zakelijke relatie met u onderhouden. Dit gebeurt via een combinatie van veilige computeropslagfaciliteiten, papiergebaseerde bestanden en andere registers. We ondernemen alle vereiste maatregelen om uw persoonsgegevens die we houden te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, bewerking of vrijgave.

Wanneer we van mening zijn dat persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld zijn, zullen we gegevens die u kunnen identificeren wissen of we zullen de bestanden zorgvuldig vernietigen. Het kan echter noodzakelijk zijn om bestanden voor een bepaalde periode te bewaren. We vallen bijvoorbeeld onder bepaalde antiwitwaswetgeving die vereist dat we het volgende, voor een periode van 5 jaar nadat onze zakelijke relatie met u is beëindigd, bewaren:

 • een kopie van de documenten die we hebben gebruikt om te voldoen aan onze due-diligenceverplichtingen rondom onze cliënt;

 • ondersteunend bewijs en registers van transacties met u en uw relatie met ons

Daarnaast worden de persoonsgegevens die we houden in de vorm van opgenomen communicatie, zowel telefonisch, elektronisch, persoonlijk of anderszins, bewaard overeenkomstig plaatselijke regelgevende vereisten (i.e. 5 jaar nadat onze zakelijke relatie met u is beëindigd). Indien u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van marketingberichten, bewaren we uw gegevens op onze bel-me-niet-meer-lijst, zodat we weten dat u deze communicatieberichten niet wilt ontvangen.

We kunnen uw gegevens langer houden dan 5 jaar indien we deze niet om juridische, regelgevende of technische redenen kunnen verwijderen.

Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens

De rechten die u mogelijk heeft in verband met de persoonsgegevens die we van u bewaren, staan hieronder beschreven.

Informatie en toegang

Indien u ons hierom verzoekt, zullen we bevestigen of we uw persoonsgegevens verwerken, en zo ja, welke gegevens we verwerken en, indien aangevraagd, u een kopie van die persoonsgegevens (naast bepaalde andere gegevens) leveren. Dit gebeurt binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van uw aanvraag. Indien u extra kopieën vereist, is het mogelijk dat we wat administratiekosten in rekening brengen.

Rectificatie

Indien de persoonsgegevens die we van u bewaren niet nauwkeurig of compleet zijn, hebt u recht op rectificatie. Als we uw persoonsgegevens aan anderen hebben vrijgegeven, zullen we hen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze rectificatie. Indien u ons hierom verzoekt, en indien mogelijk en rechtmatig, zullen we u ook informeren over met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

U kunt het bedrijf te allen tijde via e-mail op {{pp_support_email}} informeren dat uw persoonsgegevens zijn gewijzigd. Het bedrijf zal daarna volgens uw instructies uw persoonsgegevens wijzigen. Om dergelijke aanvragen in behandeling te nemen, is het soms noodzakelijk om ondersteunende documenten als bewijs mee te leveren, i.e. persoonsgegevens die we vanwege regelgevings- of wettelijke vereisten verplicht zijn te bewaren.

Wissen

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen of verwijderen, bijvoorbeeld indien we deze niet langer nodig hebben of als u uw toestemming (indien toepasselijk) intrekt. Hierbij geldt dat we geen wettelijke verplichting hebben om die gegevens te bewaren. Een dergelijke aanvraag valt onder het retentiebeleid waar we aan moeten voldoen onder de geldende wetten en richtlijnen en volgens de sectie 'Opslag van uw persoonsgegevens en retentieperiode'. Als we uw persoonsgegevens aan anderen hebben vrijgegeven, zullen we hen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van dit wissen. Indien u ons hierom verzoekt, en indien mogelijk en rechtmatig, zullen we u ook informeren over met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Verwerkingsbeperkingen

U kunt ons verzoeken om in bepaalde omstandigheden, waaronder indien u betwijfelt of uw persoonsgegevens nauwkeurig zijn of indien u tegen de verwerking ervan bent, het verwerken van uw persoonsgegevens te 'blokkeren' of te stoppen. We blijven uw persoonsgegevens echter bewaren en we zullen u informeren als we niet akkoord gaan met een dergelijke aanvraag tot beperking. Als we uw persoonsgegevens aan anderen hebben vrijgegeven, zullen we hen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze beperking. Indien u ons hierom verzoekt, en indien mogelijk en rechtmatig, zullen we u ook informeren over met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Gegevensoverdracht

U heeft onder de algemene verordening gegevensbescherming (679/2016) in bepaalde omstandigheden het recht om de door u ingediende persoonsgegevens te verkrijgen (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door een apparaat leesbaar formaat) en deze ergens anders te gebruiken of ons te verzoeken deze over te dragen aan een derde naar keuze.

Bezwaar

U kunt ons verzoeken om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, en dat zullen we doen, indien we:

 • afhankelijk zijn van onze eigen rechtmatige belangen of die van iemand anders om uw persoonsgegevens te verwerken, uitgezonderd indien we dwingende wettelijke gronden voor het verwerken kunnen aantonen;

 • uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing; of

 • uw persoonsgegevens verwerken voor onderzoeksdoeleinden, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de prestaties van een uitgevoerde taak die het publieke belang dient.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Indien we uitsluitend gebaseerd op een geautomatiseerd proces (bv. geautomatiseerde profilering) een besluit over u hebben genomen, dat invloed heeft op uw vermogen om de diensten te gebruiken of een andere aanzienlijke invloed op u heeft, kunt u verzoeken om geen onderwerp te zijn van een dergelijk besluit, tenzij we u kunnen aantonen dat een dergelijke beslissing noodzakelijk is voor het aangaan van, of de prestaties van, een contract tussen u en ons. Zelfs indien een besluit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract, kunt u nog steeds bezwaar hiertegen aantekenen en menselijke interventie eisen.

Afmelden voor het indienen van persoonsgegevens

Indien u niet wilt dat we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u het bedrijf op {{ dpo_email }} via e-mail informeren. Indien u hiertoe besluit, kunnen we mogelijk niet meer door u gewenste informatie, diensten en/of producten aanbieden en hebben we hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid meer tegenover u.

Functionaris voor gegevensbescherming

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn:

E-mailadres: dpo@trading-point.com

Adres: 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

Juridische disclaimer

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw persoonlijk identificeerbare gegevens vrij te geven indien vereist door richtlijnen en regelgeving, alsmede wanneer het bedrijf van mening is dat een vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan juridische en/of andere processen, gerechtelijke bevelen, gevoerde juridische processen of vereist door gouvernementele, intergouvernementele en/of andere regelgevende instanties. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het misbruik of verlies van persoonsgegevens en/of anderszins op de website(s) van het bedrijf waar het bedrijf geen toegang toe of controle over heeft. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor onwettig of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens als gevolg van het misbruik of onjuist opslaan van uw wachtwoorden, nalatige of kwaadaardige tussenkomst en/of anderszins.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Ons privacybeleid wordt van tijd tot tijd herzien in verband met nieuwe wetten en technologieën, wijzigingen in onze activiteiten en procedures en om te garanderen dat het van toepassing blijft op de veranderende omgeving.

Indien we ons privacybeleid wijzigen, zullen we deze veranderingen op de verklaring van het privacybeleid vermelden, alsmede op andere plekken die we van toepassing achten om u te informeren over de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we ze vrijgeven.

Indien u een klacht heeft

Indien u zich zorgen maakt over een aspect van ons privacybeleid kunt u een klacht indienen. Deze wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. U kunt uw klacht indienen via complaints@trading-point.com.

Indien u niet tevreden bent over onze respons op uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende instantie, het Office of the Commissioner for Personal Data Protection (de “commissaris”). U kunt gegevens hierover vinden via hun website op http://www.dataprotection.gov.cy of telefonisch op +357 22818456.

Contact opnemen

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons een e-mail sturen naar support@trading-point.com of via dpo@trading-point.com.

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. Meer lezen of wijzig uw cookie-instellingen.

Risicowaarschuwing: Uw vermogen loopt risico. Hefboomproducten zijn mogelijk niet voor iedereen geschikt. Lees onze Algemene informatie over risico's.