Aduan

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan apa-apa aspek perkhidmatan yang diberikan oleh Syarikat kami, sila hubungi Jabatan Khidmat Pelanggan dan/atau Pengurus Akaun anda kerana majoriti aduan pelanggan boleh diuruskan dan diselesaikan oleh mereka.

Jika aduan anda masih tidak dapat diselesaikan, anda boleh menghantar aduan kepada Jabatan Pematuhan kami. Pegawai Pematuhan akan menguruskan semua aduan yang diterima dengan adil dan sebarang tindakan yang diambil adalah selaras dengan Prosedur Pengendalian Aduan Syarikat yang boleh didapati di laman web kami. Sila ambil perhatian bahawa anda boleh mendapatkan Borang Aduan di Ruang Keahlian.

We are using cookies to give you the best experience on our website. Read more or change your cookie settings.