Dasar Privasi

Polisi Privasi ini menjelaskan bagaimana Trading Point of Financial Instruments Ltd (selepas ini digelar sebagai ‘Syarikat’) mengumpul dan menggunakan maklumat melalui laman webnya www.xm.com, dan mana-mana laman web dan aplikasi yang berkenaan, termasuk antara lain, Ruang Keahlian Syarikat. Polisi Privasi ini tidak terpakai untuk laman web yang beroperasi dari mana-mana organisasi dan/atau pihak ketiga.

Kami Komited Melindungi Privasi Anda

Syarikat menghormati privasi mana-mana pengguna yang mengakses laman webnya, dan oleh itu komited untuk mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi pelanggan sedia ada atau prospek, pemohon serta pelawat laman web.

Apakah Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul?

Untuk membuka akaun dengan kami, anda mestilah melengkapkan dan menghantar borang permohonan kepada kami dengan melengkapkan maklumat yang diperlukan. Dengan melengkapkan borang permohonan ini, anda diminta untuk mendedahkan maklumat peribadi untuk membolehkan syarikat menilai permohonan anda dan mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan. Maklumat yang anda berikan mungkin digunakan oleh Syarikat untuk memaklumkan anda mengenai perkhidmatannya. Selain itu, maklumat peribadi anda mungkin dikumpul melalui mana-mana perantaraan yang dibuat dengan kami melalui telefon, emel atau sebaliknya, termasuk data peribadi yang anda masukkan ketika pendaftaran untuk menggunakan laman web kami, melanggan servis kami atau aktiviti-aktiviti lain yang dibuat pada laman web kami atau mana-mana aplikasi yang bersambung.

Menjaga dan Melindungi Data Peribadi Anda

Syarikat berdaftar dengan Pejabat Pesuruhjaya Maklumat (ICO) di United Kingdom. Syarikat menyimpan data peribadi pelanggan mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan perlindungan data ICO yang berkaitan.

Syarikat tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat sulit pelanggan kepada pihak ketiga, melainkan jika dikehendaki berbuat demikian oleh pihak berkuasa tempatan. Syarikat akan berusaha untuk membuat pendedahan atas dasar "perlu tahu", kecuali diarahkan sebaliknya oleh pihak pengawalselia. Dalam hal ini, Syarikat boleh memaklumkan pihak ketiga tentang mana-mana maklumat sulit terbabit.

Pelanggan menerima dan bersetuju bahawa Syarikat boleh, dari semasa ke semasa, menganalisis data yang dikumpul untuk tujuan statistik bagi meningkatkan aktiviti perniagaan Syarikat.

Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

Syarikat boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-mana ahli kumpulan syarikat kami, yang bermaksud mana-mana syarikat induk dan anak-anak syarikat mereka boleh menerima maklumat tersebut. Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga tertentu, termasuk pembekal perkhidmatan dan penasihat pakar yang telah diberi kontrak untuk menyediakan pentadbiran, kewangan, insurans, penyelidikan dan perkhidmatan lain, dan juga pengenal perniagaan, pihak perniagaan, makhamah, tribunal dan pihak berkuasa seperti yang dipersetujui dan dibenarkan oleh undang-undang. Sekiranya Syarikat mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak perniagaan, seperti syarikat pemprosesan kad atau bank-bank, untuk melaksanakan perkhidmatan yang diminta oleh pelanggan, pihak ketiga itu boleh menyimpan maklumat anda untuk mematuhi undang-undang dan kewajipan mereka.

Maklumat yang Dikumpul daripada Penggunaan Perkhidmatan Kami

Sistem penjejak yang digunakan oleh laman web Syarikat boleh mengumpul data peribadi anda untuk mengoptimumkan perkhidmatan yang disediakan untuk pelanggan. Laman web mengumpul maklumat dengan cara berikut:

 • Maklumat peranti

  Dengan mengenalpasti peranti yang anda gunakan untuk mengakses dan menggunakan laman web Syarikat, kami boleh menyediakan anda dengan versi laman web yang paling sesuai.

 • Maklumat log

  Mengambil maklumat tingkah laku tertentu di laman web membolehkan syarikat menjejak tindakan pengguna dan oleh itu menyelesaikan mana-mana isu yang mungkin berlaku.

 • Maklumat lokasi

  Menggunakan alamat IP anda membantu kami menyesuaikan kandungan laman web kami, yang kami sediakan kepada anda mengikut negara anda, dan meningkatkan pengalaman pengguna anda di laman web kami.

 • Cookie

  Cookie adalah fail teks berdata rendah yang dihantar dari laman web kami kepada pelayar web anda dan disimpan dalam cakera keras komputer anda. Cookie membantu meningkatkan prestasi laman web kami dan pengalaman pelawat laman web kami, menjejak perujuk anda serta meningkatkan kempen pengiklanan kami pada masa hadapan.

 • Simpanan setempat

  Anda mestilah menghantar dokumen-dokumen pengesahan kepada kami melalui Ruang Keahlian Syarikat untuk mengaktifkan akaun dagangan anda. Dokumen-dokumen ini dihantar menggunakan sambungan 128-bit SSL yang selamat dan disimpan pada lokasi yang selamat.

Pilihan untuk Berhenti dari Mengemukakan Maklumat Peribadi Anda

Sekiranya anda tidak mahu kami menggunakan maklumat peribadi anda, anda mesti memberitahu Syarikat secara bertulis. Jika anda ingin berbuat demikian, kami mungkin tidak dapat meneruskan memberi maklumat, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta oleh anda dan kami tidak mempunyai sebarang liabiliti kepada anda dalam hal ini.

Mengemas kini maklumat anda

Anda boleh memberitahu Syarikat pada bila-bila masa bahawa maklumat peribadi anda telah bertukar dengan menghantar emel kepada support@xm.com. Syarikat akan menukar maklumat peribadi anda mengikut arahan anda. Untuk meneruskan permintaan sebegini, dalam sesetengah kes, kami mungkin memerlukan dokumen sokongan dari anda sebagai bukti, i.e. maklumat peribadi yang kami perlukan untuk kegunaan peraturan atau undang-undang.

Cookie

Cookie internet adalah data kecil yang dihantar dari laman web kami kepada pelayar laman web anda dan disimpan pada cakera keras komputer apabila anda menggunakan laman web kami, dan ia mungkin termasuk nombor pengenalan unik. Tujuan mengumpul maklumat ini adalah untuk memberikan anda pengalaman yang lebih sesuai dan efektif pada laman web kami, termasuk pembentangan laman web yang mengikut keperluan dan keutamaan anda.

Cookie selalu digunakan oleh laman web di internet, dan anda boleh memilih jika dan bagaimana cookie akan diterima dengan mengubah keutamaan dan pilihan anda dalam pelayar web. Anda mungkin tidak boleh mengakses sebahagian laman web kami jika anda memilih untuk menghentikan penerimaan cookie pada pelayar web anda, terutamanya di Ruang Keahlian Syarikat dan lain-lain bahagian penting pada laman web kami. Oleh itu, kami mengesyorkan anda membuka penerimaan cookie untuk mendapat faedah dari semua perkhidmatan atas talian kami.

Tambahan pula, kami menggunakan cookie untuk ciri-ciri pemasaran semula untuk membolehkan kami mendekati pengguna yang pernah melawat laman web kami dan menunjukkan minat dalam produk dan perkhidmatan kami. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menggunakan vendor pihak ketiga, seperti Google dan AdRoll, untuk memaparkan iklan kami melalui internet kepada anda, berdasarkan penggunaan anda sebelum ini pada laman web kami. Anda boleh menghentikan penggunaan cookie ini pada bila-bila masa dengan melawat laman Tetapan Google Ads dan laman Henti DoubleClick .

Syarikat menggunakan cookie sesi ID dan cookie berterusan. Cookie sesi ID tamat selepas satu set masa atau apabila tetingkap pelayar web ditutup. Cookie berterusan kekal pada cakera keras untuk tempoh masa panjang. Anda boleh membuang cookie berterusan dengan mengikut arahan yang disediakan dalam fail 'Bantuan' pelayar web.

Untuk maklumat lanjut tentang polisi cookie dan bagaimana cookie berfungsi, lihat laman pendedahan cookie kami di sini.

Keselamatan dan Perlindungan Maklumat "Berdaftar" Anda

Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami semasa mendaftar diri anda sebagai pengguna laman web Syarikat dan/atau perkhidmatannya diklasifikasikan sebagai maklumat berdaftar, yang dilindungi dalam beberapa cara yang berbeza. Anda boleh mengakses maklumat yang didaftarkan selepas log masuk ke Ruang Keahlian dengan memasukkan nama pengguna dan kata laluan yang anda pilih. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa kata laluan anda hanya diketahui oleh anda dan tidak didedahkan kepada orang lain. Maklumat berdaftar disimpan dengan selamat di lokasi yang selamat dan hanya kakitangan yang dibenarkan sahaja mempunyai akses kepada maklumat tersebut melalui nama pengguna dan kata laluan. Semua maklumat peribadi dipindahkan kepada Syarikat melalui sambungan SSL 128-bit yang selamat dan dengan itu segala langkah yang perlu telah diambil untuk mengelakkan pihak yang tidak diingini daripada melihat maklumat tersebut. Maklumat peribadi yang diberikan kepada Syarikat yang tidak diklasifikasikan sebagai maklumat berdaftar juga disimpan di tempat yang selamat dan boleh diakses oleh kakitangan yang dibenarkan hanya melalui nama pengguna dan kata laluan.

Anda (tertakluk kepada pengecualian tertentu) berhak untuk mendapatkan apa-apa maklumat peribadi yang dipegang oleh Syarikat dan memaklumkan kepada Syarikat tentang apa-apa ketidaktepatan yang dilihat. Untuk membuat permintaan, sila hantar permintaan bertulis kepada kami dengan mengesahkan identiti anda dan menyatakan maklumat yang anda perlukan. Kami akan menerima permintaan anda dan bertindak balas dalam masa 40 hari dari tarikh penerimaan permohonan anda termasuk apa-apa bayaran yang dikenakan.

Penghantaran maklumat melalui internet tidak selalunya benar-benar selamat tetapi Syarikat berusaha untuk melindungi data peribadi anda dengan mengambil langkah berjaga-jaga yang serius. Setelah kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri-ciri keselamatan untuk cuba menghalang akses yang tidak dibenarkan. Tambahan pula, data yang kami kumpul daripada anda boleh dipindahkan dan disimpan di suatu tempat di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA). Ia juga boleh diproses oleh kakitangan yang beroperasi di luar EEA yang bekerja untuk kami atau untuk salah satu daripada pembekal kami. Kakitangan yang berkenaan, antara lain, yang terlibat dalam memenuhi permintaan anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Dengan menghantar data peribadi anda, anda bersetuju untuk pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan ini. Syarikat akan mengambil segala langkah yang perlu dan munasabah untuk memastikan data anda dijaga dengan selamat dan selaras dengan Polisi Privasi ini.

Penafian Undang-undang

Syarikat mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh peraturan-peraturan dan apabila Syarikat percaya bahawa pendedahan adalah perlu untuk melindungi hak-hak dan/atau mematuhi mana-mana kehakiman dan/atau prosiding lain, perintah mahkamah, proses undang-undang atau menurut kepada badan-badan kerajaan, antara kerajaan dan/atau lain-lain badan penguatkuasa. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas penyalahgunaan atau kehilangan maklumat peribadi dan/atau sebaliknya di laman web Syarikat kerana Syarikat tidak mempunyai akses atau kawalan ke atasnya. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas penggunaan maklumat peribadi anda yang tidak sah dan menyalahi undang-undang disebabkan salah guna atau salah letak kata laluan, kecuaian atau sebarang niat jahat dan/atau sebaliknya.

Perubahan dalam Penyata Privasi ini

Penyata Polisi Privasi kami disemak dari semasa ke semasa untuk mengambil kira undang-undang dan teknologi baru, perubahan kepada cara operasi dan pengendalian kami, dan untuk memastikan ia kekal sesuai dengan persekitaran yang berubah-ubah.

Jika kami membuat keputusan untuk mengubah Polisi Privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan kepada Penyata Polisi Privasi ini dan mana-mana tempat yang kami fikirkan sesuai supaya anda mengetahui maklumat apa yang kami kumpul, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan bagaimana, jika ada, kami mendedahkannya.

Pertanyaan

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Polisi Privasi ini, sila emel kepada support@xm.com.

Polisi Cookie: XM.COM menggunakan cookie, dan terus menggunakan laman web ini bermakna anda bersetuju dengannya. Untuk maklumat lanjut sila baca Pendedahan Cookie.