XM tillhandahåller inte tjänster till personer bosatta i USA.

Klagomål

Om du är missnöjd med någon aspekt av de tjänster som tillhandahålls av vårt företag, bör du i första hand kontakta vår kundupplevelseavdelning och/eller kundrelationsansvarig. En stor del av kundklagomålen kan hanteras och lösas på denna nivå.

Om ditt klagomål inte har lösts kan du skicka in ditt klagomål till vår Compliance-avdelning. Compliance-handläggaren kommer att hantera alla mottagna klagomål opartiskt och alla åtgärder som vidtas ska vara i enlighet med vårt företags klagomålshanteringsförfarande, som finns på vår webbplats. Observera att du kan hitta klagomålsblanketten på medlemssidan.

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Hävstångsprodukter passar kanske inte alla. Se vår riskinformation.