XM tillhandahåller inte tjänster till personer bosatta i USA.

Overnightpositioner

Rollover hos XM

Konkurrenskraftiga swapavtal-avgifter

Transparenta swap-priser

7 Tillgångsklasser - 10 Handelsplattformar - Över 1000 instrument
Handla forex, individuella aktier, råvaror, ädelmetaller, energiprodukter, aktieindex och tematiska index hos XM.

Att hålla öppna positioner över natten

För positioner som hålls öppna över natten kan rollover-avgift tas ut. När det gäller forex-instrument beror beloppet som krediteras eller debiteras på både positionen (dvs. lång eller kort) och ränteskillnaden mellan de två valutorna som handlas. När det gäller aktier och aktieindex beror beloppet som krediteras eller debiteras på huruvida en lång eller kort position har öppnats.

Observera att rollover-avgifter endast gäller kontantinstrument. När det gäller terminsprodukter, som har ett utgångsdatum, förekommer det inga kostnader över natten.

Om Rollover

Rollover är den process där man förlänger likviddagen för en öppen position (dvs. det datum när en utförd affär måste slutföras). Forex-marknaden tillåter två arbetsdagar för att slutföra all spot-handel, vilket innebär den fysiska leveransen av valutor.

Men inom marginalhandel finns det ingen fysisk leverans, så alla öppna positioner måste stängas dagligen vid dagens slut (22:00 GMT) och öppnas igen på följande handelsdag. Detta skjuter därför fram slutförandet med ytterligare en handelsdag. Denna strategi kallas rollover.

Rollover är en överenskommelse genom ett swapavtal som antingen är en kostnad eller en vinst för handlare. XM stänger och återöppnar inte positioner utan debiterar/krediterar handelskonton för positioner som hålls öppna över natten, beroende på aktuella räntor.

XM policy för rollover

XM debiterar eller krediterar kundernas konton och hanterar rollover-avgifter till konkurrenskraftiga priser för alla positioner som innehas efter 22:00 GMT, den dagliga cutoff-tiden för banker

Trots att det inte finns någon rollover på lördagar och söndagar när marknaderna är stängda, beräknar bankerna fortfarande ränta på alla positioner som hålls öppna över helgen. För att jämna ut denna tidslucka tillämpar XM en 3-dagars rolloveravgift på onsdagar för forex och spotmetaller (guld och silver) samt på fredagar för CFD:er på kontantindex, på kontantindex – energi samt på aktier.

Beräkning av Rollover

För forex och spotmetaller (guld och silver)

Rollover-avgifter för positioner på forex-instrument och spotmetaller tas ut med kursen för morgondagen och i övermorgon, inklusive XMs påslag för att hålla positioner över natten. Imorgon-i övermorgon-avgifter avgörs inte av XM, utan hämtas från de ränteskillnader som förekommer mellan de två valutor som en position öppnats med.

Exempel:

Om vi antar att du handlar USDJAP och att imorgon-i övermorgon-kursen är följande:
+0,5% för en lång position
-1,5% för en kort position
I detta scenario är räntorna i USA högre än i Japan. En lång position i valutaparet som hålls öppen över natten skulle få +0,5% - XMs påslag.
Omvänt, för en kort position är beräkningen -1,5% - XMs påslag.

Generellt sätt går beräkningen till såhär:

Handelsstorlek X (+/- imorgon-i övermorgon-kursen – XMs påslag)*

Här beror +/- på ränteskillnader mellan de två valutorna i ett givet par.

* Beloppet är omräknat till valutapunkter i noteringsvalutan.

För aktier och aktieindex

Rollover-avgifter för positioner i aktier och aktieindex avgörs av den underliggande interbankräntan för aktien eller indexet (t.ex., för ett australiskt värdepapper skulle det vara räntan som tas ut mellan australiska banker för kortsiktiga lång), plus/minus XMs påslag för långa respektiva korta positioner.

Exempel:

Om vi antar att du handlar med Unilever (en aktie noterad på den brittiska börsen) och att den kortsiktiga interbankräntan i Storbritannien är 1,5% årligen, är beräkningen för en lång position som hålls öppen över natten följande:
-1,5%/365 – XM dagliga påslag
Omvänt, för en kort position är beräkningen +1,5%/365 – XMs dagliga påslag

Generellt sätt går beräkningen till såhär (med dagliga räntor enligt nedan):

Handelsstorlek X stängningspris X (+/- kortsiktiga interbankräntan – XM påslag)

Här beror +/- på om du har öppnat en kort eller lång position med ett instrument.

Boka Rollover

22:00 GMT anses vara början och slutet på en handelsdag. Positioner som fortfarande är öppna prick klockan 22:00 GMT omfattas av rollover och kommer att hållas över natten. Positioner öppnade 22:01 är inte föremål för rollover förrän nästa dag, men om du öppnar en position klockan 21:59, kommer en rollover att ske 22:00 GMT. För varje position som är öppen klockan 22:00 syns en kredit eller en debitering på ditt konto inom 1 timme.

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Hävstångsprodukter passar kanske inte alla. Se vår riskinformation.