XM tillhandahåller inte tjänster till personer bosatta i USA.

XM forex kalkylatorer

Våra nätkalkylatorer gör det möjligt för kunder att göra noggranna uppskattningar vid rätt tillfälle för att göra det mesta av handeln. Allt-i-ett-kalkylatorn, valutaomvandlaren, pipvärdes-kalkylatorn, marginalkalkylatorn och swap-kalkylatorn finns tillgängliga för att hjälpa dig utvärdera din risk och bevaka vinst eller förlust för all din handel.

main calculator image

Allt-i-ett-kalkylator

Med vår allt-i-ett-kalkylator kan du beräkna nödvändig marginal, pip-värde och swaps.

Läs mer
currency calculator

Valutaomvandlare

Vår valutaomvandlare hjälper dig att konvertera till och från olika valutor med aktuella valutakurser.

Läs mer
pip calculator

Pipvärdes-kalkylator

Vår pipvärdes-kalkylator hjälper dig att avgöra värdet per pip i din basvaluta så att du kan övervaka din risk per handel med större noggrannhet.

Läs mer
margin calculator

Marginalkalkylator

Vår marginalkalkylator hjälper dig att beräkna den marginal som krävs för att öppna och hålla positioner.

Läs mer
swaps calculator

Swap-kalkylator

Genom att använda vår swap-kalkylator kan du beräkna ränteskillnaden mellan två valutor i ett valutapar i dina öppna positioner.

Läs mer
loss calculator

Vinst- och förlustkalkylator

Vår vinst- och förlustkalkylator hjälper dig att utvärdera beräknad vinst eller förlust för alla transaktioner du planerar att genomföra på forex-marknaden.

Läs mer

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Hävstångsprodukter passar kanske inte alla. Se vår riskinformation.