XM tillhandahåller inte tjänster till personer bosatta i USA.

Villkor för aktier

Avgiften för alla amerikanska aktier är 0,04 $ i provision per aktie, med en lägsta provision på 1 $ per transaktion.

Avgiften för alla brittiska aktier är 0,10 % i provision per transaktion, med en lägsta provision på 9 $ per transaktion.

Avgiften för alla tyska aktier är 0,10 % i provision per transaktion, med en lägsta provision på 5 $ per transaktion.

Den tredje fredagen i varje månad kommer öppettiderna för brittiska aktier att ha en paus mellan 12:10 och 12:16 GMT+2 (observera att sommartid kan gälla).

Datum är indikativa och kan komma att ändras

Utdelningsjusteringar på aktier

Aktier omfattas av utdelningsjusteringar.

När ett företag betalar ut utdelning till sina aktieägare innebär det i praktiken att företagsvärdet reduceras motsvarande utdelningsbeloppet.

Detta återspeglas genom att aktiekursen sänks på den marknad som är öppen på avstämningsdagen (den dag då handel inleds med företagets aktie utan utdelningsvärdet).

Om du har en aktie som ger utdelning krediteras du detta belopp efter skatt på avstämningsdagen.

Följande momssats gäller för utdelning:

Tyskland: 25%

Storbritannien: 0% (dvs. ingen utdelningsskatt)

USA: 30%

Till dina långa positioner läggs ett belopp som beräknas på följande sätt:

Utdelningsjustering = tillkännagiven aktieutdelning x positionens storlek i andelar x (1 – tillämplig momssats)

USA: 30 % (För alla privatpersoner dras normalt 30 % för innehållande av skatt i enlighet med USA:s regelverk. Med vissa länder har USA dock ingått skatteavtal och om du omfattas av ett sådant avtal kan du ha rätt till lägre källskatt. För att vi ska kunna tillämpa relevant skattesats i enlighet med det avtal som eventuellt gäller för dig är XM skyldigt att begära in den dokumentation som krävs från dig, närmare bestämt W-8BEN-blanketten).

Företagshändelser

I tabellen nedan kan du se symbolerna för alla instrument som förväntas ha företagshändelser som sker denna vecka. Alla figurer som visas nedan representerar förväntningarna våra likviditetsgaranter har och kan därmed komma att variera.

2024-06-24

Datum Instrument Utdelningsbelopp
2024-06-24 Fedex_sh 0,966

2024-06-27

Datum Instrument Utdelningsbelopp
2024-06-27 Burberry_sh 0,427
2024-06-27 BATobacco_sh 0,5888

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Hävstångsprodukter passar kanske inte alla. Se vår riskinformation.