XM tillhandahåller inte tjänster till personer bosatta i USA.

7 Tillgångsklasser - 10 Handelsplattformar - Över 1000 instrument
Handla forex, individuella aktier, råvaror, ädelmetaller, energiprodukter, aktieindex och tematiska index hos XM.

Tematiska index – spreads/villkor

HANDELSTIDER FÖR TEMATISKA INDEX (förutom Crypto 10)
(Tidszon GMT+2 (OBS: ev. sommartid))

Veckodag 16:40-22:50


HANDELSTIDER FÖR CRYPTO 10

24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan

* Swapräntor räknas ut baserat på indexvalutans gällande interbankränta. Långa positioner debiteras med den gällande interbankräntan plus ett påslag, och korta positioner får räntan minus ett påslag. Det här utförs kl. 00.00 (tidszon GMT +2, observera att sommartid kan gälla), kan ta flera minuter och tillämpas dagligen.

** Lägsta nivå för att placera väntande order till aktuellt marknadspris.

Marginalkravet för CFD:er på tematiska index beräknas så här: lots * kontraktsstorlek * öppningspris * marginalprocent. Det baseras inte på hävstången för ditt handelskonto.

Marginalen är alltid 50 % när du säkrar positioner på CFD:er och marginalnivån är över 100 %.

Tematiska index – vilka finns det?

AI-index: AI-index ger exponering mot ledande USA-företag inom ekosystemet för artificiell intelligens, inklusive utveckling av mikroprocessorer och autonom AI. Informationen tillhandahålls av BITA.

China Internet: China Internet visar hur det går för de 30 största kinesiska företagen med betydande intäkter från internetmarknaden. Informationen tillhandahålls av BITA.

Crypto 10: Crypto 10 gör det möjligt att i realtid följa tio ledande kryptovalutor i förhållande till US-dollarn, med fokus på prisavkastningen, på väletablerade börser för digitala tillgångar. Informationen tillhandahålls av BITA.

Elfordon: Elfordon följer USA-noterade företag som får minst 50 % av sina intäkter från produktion av elfordon eller tillhörande delar och tillbehör. Informationen tillhandahålls av BITA.

FAANG 10: FAANG 10 visar de 10 mest handlade bolagen på Nasdaq, som viktas lika för att ge en bild av det viktigaste som händer inom teknisk utveckling och tillväxt. Informationen tillhandahålls av BITA.

Blockkedja & NFT: Blockkedja & NFT ger exponering mot de spirande sektorerna NFT (icke-fungibla tokens), blockkedjor och kryptovaluta genom företag som är börsnoterade i USA och Kanada. Informationen tillhandahålls av BITA.

Visa alla|Dölj alla

Vad är tematiska index för något?

Tematiska index följer och mäter hur det går för ett visst tema, en viss sektor eller en viss bransch på de finansiella marknaderna. Dessa index är uppbyggda för att ge traders och investerare insikter om tillgångar, företag eller investeringar som är kopplade till ett visst tema eller en viss trend, så att de kan bedöma dessa temans framgångar och tillväxt på marknaden.

Tematiska index kan omfatta ett brett spektrum av teman, t.ex. teknik, hälso- och sjukvård, grön energi, e-handel, ESG-principer, cybersäkerhet, blockkedjor och icke-nödvändiga konsumentvaror. Tematiska index utgör generellt ett strukturerat och kvantitativt sätt att övervaka och investera i specifika teman eller sektorer på marknaden, så att traders och investerare kan fatta välgrundade beslut baserade på sina investeringspreferenser och prognoser.

Vad är det för avgifter på tematiska index?

Den enda avgiften för denna produkt är spread- och swapavgiften om du väljer att låta en affär vara öppen över natten. Inga andra provisioner eller avgifter tas ut.

Berättigar positioner som öppnas på tematiska index till utdelning?

Alla tematiska index är totalavkastningsindex som mäter hur det går för en grupp komponenter och som, utöver att följa komponenternas prisrörelser, bygger på antagandet att alla kontantutdelningar återinvesteras. Totalavkastningsindex är tillgängliga som bruttoavkastningsversioner som beräknas genom att hela utdelningen återinvesteras.

Eftersom utdelningen på tematiska index återinvesteras, görs det därför ingen nedåtjustering på grund av att en komponent betalar ut en utdelning och tematiska index omfattas inte av utdelningsjusteringar.

På vilka plattformar kan jag handla tematiska index?

Tematiska index finns på MT5-plattformen.

För vilka kontotyper är tematiska index tillgängliga?

Tematiska index är tillgängliga för Ultra Low Standard-konton.

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Hävstångsprodukter passar kanske inte alla. Se vår riskinformation.