6 Tillgångsklasser - 10 Handelsplattformar - Över 1000 instrument
Handla forex, individuella aktier, råvaror, ädelmetaller, energier och aktieindex hos XM.

Ädelmetaller - Spreads / villkor

Se faktablad (KID)

Spot Metals handelsinstrument

Symbol Låg spread (pips) Värde lång Swap
(Poäng)**
Värde kort Swap
(Poäng)**
Värdet på 1 lot Limit- och Stop-nivåer* Plattform
GOLD# 1,5 0 0 100 oz 0 MT4/MT5
XAUEUR# 1,5 0 0 100 oz 0 MT5
SILVER# 2 0 0 5 000 oz 0 MT4/MT5
Symbol Låg spread (pips) Värde lång Swap
(Poäng)**
Värde kort Swap
(Poäng)**
Värdet på 1 lot Limit- och Stop-nivåer* Plattform
GOLDm# 1,5 0 0 1 oz 0 MT4/MT5
SILVERm# 2 0 0 50 oz 0 MT4/MT5
XAUEURm# 1,5 0 0 1 oz 0 MT5
Symbol Värde lång Swap
(Poäng)**
Värde kort Swap
(Poäng)**
Värdet på 1 lot Limit- och Stop-nivåer* Plattform
GOLD. -41,09 19 100 oz 0 MT4/MT5
XAUEUR. -33,71 12,18 100 oz 0 MT5
SILVER. -5,74 1,76 5 000 oz 0 MT4/MT5

Marginalkravet för guld och silver beräknas på följande sätt: lots * avtalsstorlek * marknadspris * marginalprocent.

* Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.

** Ifall du lämnar en position öppen tills nästa handelsdag, betalar du eller mottager du en specifik summa som beräknad baserat på skillnaden i ränteavgifter för två valutor i aktuellt valutapar. Detta kallas swap. I handelsterminalen, är swap automatiskt konverterade till insättningsvalutan. Swapavgifter är beräknade utefter indexvalutornas aktuella interbankers avgifter. För långa positioner tas en avgift ut för den aktuella interbankens avgift plus mark-up och för korta positioner mottages avgiften minus en mark-up. Denna handling genomförs kl. 00.00 (Tidszon GMT+2 (OBS: ev. sommartid)) och kan ta flera minuter. Swap från onsdag till torsdag är avgiftsbelagda under tre dagar.

GULD & SILVER HANDELSTIDER
(Tidszon GMT+2 (OBS: ev. sommartid))

måndag – torsdag: 01:05 – 23:55
fredag: 01:05 – 23:50

Andra ädelmetaller

Symbol Beskrivning Värde för minsta prisfluktuation Låg spread (motvaluta) Värdet på 1 lot Min/Max handelsstorlek Marginalkrav Limit- och Stop-nivåer* Plattform
PALL Palladium 0,1 USD 10,01 10 Troy ounces 1/45 4,5 % 0 MT4/MT5
PLAT Platinum 0,1 USD 4,25 10 Troy ounces 1/100 4,5 % 0 MT4/MT5

* Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.

Marginalkravet för CFD:er kalkyleras enligt följande: lots * kontraktsstorlek * öppningspris * marginalprocent och inte baserat på hävstången för ditt handelskonto.

Marginalen är alltid 50 % när du hedgar positioner på CFD och om din marginalnivå är över 100 %.

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.

Symbol Beskrivning Servertid Veckodag Måndag öppet Fredag stängt
PALL Palladium GMT +2 01:05–23:55 01:05 23:10
PLAT Platinum GMT +2 01:05–23:55 01:05 23:10

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.

Beskrivning Symbol Tillgängligt kontrakt Öppningsdatum* Close only-datum* Förfallodatum* Kontraktsmånader Kontraktsutgångar**
Palladium PALL Mar 2023-11-23 2024-02-29 2024-03-01 MAR, JUN, SEP, DEC Kontraktsutgångar**
Platinum PLAT Jan 2023-09-21 2023-12-21 2023-12-22 JAN, APR, JUL, OCT Kontraktsutgångar**

*Close only- och förfallodatumen kan ändras när vi närmar oss datumet i fråga. Detta beror på de regler som våra likviditetsleverantörer har fastställt för terminskontraktens rullning och baseras på likviditeten i både det aktiva kontraktet och nästföljande kontrakt som ska löpa ut. Affärsdagen efter det nya instrumentets öppningsdatum är föregående kontrakts förfallodatum.

**Förfallodatumet varierar beroende på månad och baseras på våra likviditetsleverantörers rullningsscheman och kontraktens likviditet.

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk överrullning av nya kontrakt för finansiella instrument som har ett utgångsdatum.

Guldhandel och ädelmetallmarknaden

Handel med guld och andra ädelmetaller, samt råolja, koppar och olja, är hårda råvaror som spelar en viktig roll inom råvarumarknaden och är kontraktbaserade handelsvaror. Kontrakten som baseras på ädelmetaller kan inkludera terminer, spotpriser, forwards och optioner.

Mellanhanden som möjliggör de kontrakt som ska förhandlas är terminsbörs- eller råvarumarknaden. Investerare världen över har tillgång till runt 50 stora råvarumarknader, med ädelmetaller såsom guld, silver, platina och palladium som de ledande handelsvarorna på grund av deras höga ekonomiska värde och hållbarhet. Medan Asien (med Kina, Indien och Singapore som de största konsumenterna av dessa varor) är den största ädelmetallsmarknaden i världen, domineras råvarumarknaden av europeiska och amerikanska företag, med de största ädelmetallföretagen i Kanada och Tyskland.

Terminbörsmarknaden, som inte bara har aktiv handel på valutor och aktieindex utan även på guld och andra ädelmetaller, är öppen 24 timmar per dygn förutom på helger. Generellt sett köps ädelmetaller på två huvudsakliga sätt: på spotkontrakt eller terminskontrakt. Medan spotkontrakten involverar fysiska köp eller försäljningar av dessa råvaror för betalning och leverans vid spotdatumet (vanligtvis två börsdagar efter handelsdatumet), är terminer standardiserade kontrakt, ömsesidigt överenskomna mellan två parter för att köpa eller sälja ädelmetaller av en viss kvantitet och kvalitet för ett överenskommet pris (som kallas terminspris) med leverans och betalning vid ett senare datum (kallat leveransdatum). Köp och försäljning av terminer sker utan fysiskt ägande av de handlade råvarorna och utförs via näthandel.

Handel med guld och ädelmetaller

De mest handlade ädelmetallerna är guld, platina, palladium och silver och den höga handelsvolymen på dessa råvaror beror på deras bibehållna värde, oavsett ekonomiska förhållanden. Efterfrågan för näthandel, och även fysiskt ägande, av ädelmetaller som en långsiktig investering har ökat dramatiskt de senaste årtiondena. Att handla med ädelmetaller skapar också tillfällen för de som är intresserade av kortsiktig investering, då derivatinstrument och börshandlade kontrakt innebär ett mindre kapitalintensivt och enklare sätt att ta ställning på deras prisrörelser.

Till skillnad från de flesta råvaror som huvudsakligen är beroende av produktions- och konsumtionsnivåer, är guldhandelspriser inte det: de påverkas av politiska förändringar och gör det möjligt för guld att fungera som ett skydd i förhållande till andra marknader i en tid av ovisshet. Tillsammans med guld, är också platina, palladium och silver värdefulla tillgångar och de handlas av investerare som ser dem som värdereserver i en tid av monetär osäkerhet.

Det finns flera faktorer som påverkar prisfluktuationen och kan orsaka flyktighet på ädelmetallsmarknaden. Ev av de viktigaste faktorerna är de globala finansinstitutionerna, vars investeringar till naturen är spekulativa och kan orsaka prisrörelser uppåt och neråt. En annan faktor som påverkar marknaden är slutanvändartrenderna, huvudsakligen utlösta av smyckesköpare: efterfrågan på smycken gör att marknadspriserna på ädelmetaller ökar. Ekonomin har också en påverkan på marknadspriser. I en globalt välfungerande ekonomi är välståndsnivån direkt kopplad till efterfrågan på guld- och andra ädelmetallssmycken: när investerare letar efter investeringsalternativ med högre risk, minskar priset på vissa ädelmetaller medan priset på andra ökar. Sist men inte minst, bidrar också förändringarna på efterfrågan på vissa andra finansiella tillgångar förutom ädelmetaller till prisfluktuationer.

Historiskt översikt över guldhandel och ädelmetaller

Ädelmetaller, särskilt guld, har alltid varit en symbol för välstånd. Så långt tillbaka som till förhistorisk tid, när guld användes i byteshandel, och genom århundradena, antingen i form av mynt eller tackor med bestämd renhet och vikt, har guld varit en värdefull och mycket efterfrågad vara. De första guldmynten präglades 600 f.v.t. och deras bruk för penningutbyte (guldstandard) varade ända fram till 1930-talet. Såsom en mycket elektriskt ledande och aducerad metall, reagerar inte guld på andra element och det används inom flertalet industrier, från smycken, kommersiell kemi och elektronik till medicin. Guld i form av pengar ersattes av piatvalutasystemet först efter 1976, men det har fortsatt att vara en solid investeringsråvara fram till idag.

Tillsammans med guld, har även silver i över 4 000 år använts för penningutbyte med silverstandarden som varade fram till 1800-talet. Den industriella, kommersiella och konsumentmässiga efterfrågan gör silver till en stark tillgång att investera i och derivatinstrument som silverterminer handlas på olika valutamarknaden världen över. Sedan näthandeln kom, har börshandlade silvervaror varit ett enkelt sätt för investerare att uppmärksamma silverpriserna och investera i dem långsiktigt.

I jämförelse med guld- och silverhandeln, vilken har varit aktiv sedan urminnes tider, har platina och palladium en kortare historia inom finanssektorn. Men på grund av deras brist och årliga minproduktion, samt olika användningsområden i olika industriella sektorer, är de stundtals mer värdefulla än guld. Då platina är tio gånger mer sällsynt än guld, associerad det med välstånd och vita guld-platina-legeringar användes redan under förkolombiansk tid. Den första referensen till platina i Europa gjordes på 1500-talet och sedan 1700-talet har det används inom smyckes-, motor- och kemiindustrin, tandläkarområdet och till och med medicin.

Prcis som platina, spelar också palladium en avgörande roll inom teknologi. Sedan det upptäcktes på 1800-talet i Europa, har den globala efterfrågan på palladium ökat kraftigt, särskilt inom bilindustrin men även inom medicin, elektriska industrin, smyckesindustrin och naturligtvis som en investeringsprodukt. På grund av tillgång och efterfrågan (dvs det som styr prissättningen på marknaden), kan priset på palladium i en tid av bibehållen ekonomisk stabilitet vara lika högt som det på guld, eller till och med högre, medan priserna kan falla lägre än de på guld i perioder av ekonomisk instabiltet, vilket gör guld till en mer stabil metall att investera i

Guld- och ädelmetallhandeln idag

Ädelmetaller har varit några av de populäraste hårda råvarorna att handla med sedan 1970-talet. Förutom valutakurshandel forex) är långsiktiga investeringar i guld och andra ädelmetaller världen över en populär form av portföljriskhantering i tider av inflation eller ekonomisk/politisk osäkerhet.

Terminskontrakt är så kallade derivatkontrakt, vilket betyder att deras värde beror på hur det går för den underliggande tillgången. En av de huvudsakliga anledningarna till att investera i ädelmetallsterminer är riskreduceringen: genom att kontraktköparen och -sälaren sätta priser och räntor i förväg för framtida transkationer, kan de skydda sig mot drastiska eller plötsliga prisrörelser som kan orsaka ökade förluster.

Ädelmetaller kan handlas i båda riktningar: om marknaden beräknas att gå uppåt (tjurtrend), kan man handla ("entry") genom att köpa ett terminskontrakt ("going long") och avsluta handeln ("exit") genom att sälja det, och om en nedåtgående trend (björntrend) förväntas kan man handla genom att sälja ett terminskontrakt ("going short") och avsluta handeln genom att köpa ett kontrakt. Möjligheten finns också att handla flera terminskontrakt, vilket betyder att man gör flera separata inträden ("entries") och utträden ("exits"), dvs att ingå kontrakt ("entry") vid olika priser och gå ut ("exit") vid ett annat pris eller vice versa. Möjligheten att handla i båda riktningar gör att investerare kan dra profit oavsett uppåtgående eller nedåtgående marknadsrörelser.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar.

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Hävstångsprodukter passar kanske inte alla. Se vår riskinformation.