وبینارها

همایش های مجازی آینده فارکس

03 آوریل "مدیریت سرمایه و طراحی سیستم معاملاتی" قسمت اول

به تجربه ثابت شده است که معامله گران بدون داشتن سیستم معاملاتی و پلن مدیریت سرمایه در بازار محکوم به شکست هستند. ما طی سه وبینار این مباحث را به شما آموزش خواهیم داد. دروبینار اول شما را با 2 مورد از ارکان ساخت سیستم معاملاتی و نیز نحوه محاسبه ریسک مجاز برای انجام هر معامله آشنا می کنیم.

نتایج یادگیری
 • مدیریت ریسک در هر معامله.
 • آشنایی با 2 مورد از اجزای ساخت سیستم معاملاتی.
زمان
18:30 (ساعت رسمی ایران)
زبان
فارسی

در اینجا جایگاه خود را ثبت کنید

10 آوریل "مدیریت سرمایه و طراحی سیستم معاملاتی" قسمت دوم

به تجربه ثابت شده است که معامله گران بدون داشتن سیستم معاملاتی و پلن مدیریت سرمایه در بازار محکوم به شکست هستند. ما طی سه وبینار این مباحث را به شما آموزش خواهیم داد. دراین وبینار(وبینار دوم) شما را با 3 مورد دیگر از ارکان ساخت سیستم معاملاتی و نیز نحوه محاسبه ریسک مجاز برای مجموع معاملات آشنا می کنیم.

نتایج یادگیری
 • مدیریت ریسک برای مجموع معاملات.
 • آشنایی با 3 مورد از اجزای ساخت سیستم معاملاتی.
زمان
18:30 (ساعت رسمی ایران)
زبان
فارسی

در اینجا جایگاه خود را ثبت کنید

17 آوریل "مدیریت سرمایه و طراحی سیستم معاملاتی" قسمت سوم

به تجربه ثابت شده است که معامله گران بدون داشتن سیستم معاملاتی و پلن مدیریت سرمایه در بازار محکوم به شکست هستند. ما طی سه وبینار این مباحث را به شما آموزش خواهیم داد. دراین وبینار(وبینار سوم) شما را با 2 مورد دیگر از ارکان ساخت سیستم معاملاتی، نحوه طراحی پلن معاملاتی و نیز ساخت پلن مدیریت سرمایه آشنا می کنیم.

نتایج یادگیری
 • طراحی سیستم معاملاتی.
 • طراحی برنامه مدیریت سرمایه.
 • شنایی با 2 مورد از اجزای ساخت سیستم معاملاتی
زمان
18:30 (ساعت رسمی ایران)
زبان
فارسی

در اینجا جایگاه خود را ثبت کنید

24 آوریل ترسیم نواحی حمایت و مقاومت و انجام نحوه معامله با آن ها

یکی از قدیمی ترین و پرکاربرد ترین روش های معاملاتی در بازارهای مالی، معامله گری بر اساس نواحی حمایت و مقاومت استاتیک است. در این وبینار این روش معاملاتی را بصورت کاملاً حرفه ای به شما آموزش خواهیم داد.

نتایج یادگیری
 • شناخت فراکتال ها و تشخیص Swing High & Low
 • توانایی شناسایی و ترسیم ناحیه مقاومت و نحوه انجام معامله با آن.
 • توانایی شناسایی و ترسیم ناحیه حمایت و نحوه انجام معامله با آن.
زمان
18:30 (ساعت رسمی ایران)
زبان
فارسی

در اینجا جایگاه خود را ثبت کنید

01 مه آشنایی با انواع روند و نحوه انجام معامله با آن ها

در اکثر مباحث به معامله گران توصیه می شود که در جهت روند بازار معامله کنند. در این وبینار ما به شما روش شناسایی روند حاکم بر بازار و نحوه انجام معامله بر اساس آن را آموزش می دهیم.

نتایج یادگیری
 • توانایی شناسایی و ترسیم روند و کانال صعودی و نحوه انجام معامله با آن ها.
 • توانایی شناسایی و ترسیم روند وکانال نزولی و نحوه انجام معامله با آن ها.
زمان
18:30 (ساعت رسمی ایران)
زبان
فارسی

در اینجا جایگاه خود را ثبت کنید

08 مه طراحی سیستم معاملاتی بر اساس مبحث خط شناسی

در اکثر مباحث به معامله گران توصیه می شود که در جهت روند بازار معامله کنند. در این وبینار ما به شما روش شناسایی روند حاکم بر بازار و نحوه انجام معامله بر اساس آن را آموزش می دهیم.

نتایج یادگیری
 • شناسایی پدیده شکست و نحوه انجام معامله بر اساس آن.
 • تشخیص تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت و نحوه انجام معامله بر اساس آن ها.
 • شناسایی و ترسیم نواحی X-Point
زمان
18:30 (ساعت رسمی ایران)
زبان
فارسی

در اینجا جایگاه خود را ثبت کنید

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.