تجارت فارکس

7 دسته دارایی-16 پلتفورم، بیش از 300 ابزار
تجارت فارکس،سهام فردی، فلزات گرانبها، کالا، انرژی، شاخص نقدینگی و ارز رمزپایه در XM.

اسپردها / شرایط معامله در بازارهای بورس بین الملل

جفت ارزی نوسانات
قیمت حداقل
اسپرد
کمترین حد ممکن*
اسپرد متوسط* ارزش سوآپ خرید
(یک دهم پیپ)
ارزش سوآپ فروش
(یک دهم پیپ)
ارزش 1 لات میزان حد و توقف*****
EURUSD 0.00001 0.0001 0.00017 -8.93 2.44 100000 EUR 0.0004
GBPUSD 0.00001 0.0001 0.00023 -6.65 -0.87 100000 GBP 0.00052
USDJPY 0.001 0.01 0.018 1.18 -7.22 100000 USD 0.04
USDCHF 0.00001 0.0001 0.00026 2.81 -8.81 100000 USD 0.0005
AUDUSD 0.00001 0.0001 0.00018 -1.18 -2.86 100000 AUD 0.0005
AUDCAD 0.00001 0.00021 0.00032 -2.32 -6.36 100000 AUD 0.0016
AUDCHF 0.00001 0.00012 0.00038 1.91 -8.5 100000 AUD 0.0016
AUDJPY 0.001 0.01 0.03 0.01 -7.69 100000 AUD 0.099
AUDNZD 0.00001 0.00014 0.00045 -5.9 -3.6 100000 AUD 0.0021
CADJPY 0.001 0.013 0.034 -1.1 -7.13 100000 CAD 0.1
CADCHF 0.00001 0.00024 0.00038 0.48 -7.67 100000 CAD 0.0018
CHFJPY 0.001 0.01 0.03 -7.54 -2.75 100000 CHF 0.12
CHFSGD 0.00001 0.00022 0.0022 -16.94 -3.14 100000 CHF 0.0028
EURAUD 0.00001 0.00023 0.0004 -14.75 2.55 100000 EUR 0.0012
EURCAD 0.00001 0.00021 0.00037 -13.27 -0.37 100000 EUR 0.0014
EURCHF 0.00001 0.00017 0.00027 -2.11 -4.48 100000 EUR 0.00062
EURDKK**** 0.00001 0.00106 0.0023 -43.57 -51.47 100000 EUR 0.0026
EURGBP 0.00001 0.0001 0.00018 -4.82 -0.12 100000 EUR 0.0005
EURHKD**** 0.00001 0.00074 0.0033 -89.33 -37.83 100000 EUR 0.0052
EURHUF 0.001 0.08 0.3 -24.8 -16.34 100000 EUR 0.6
EURJPY 0.001 0.01 0.026 -4.69 -2.39 100000 EUR 0.054
EURNOK 0.00001 0.00135 0.00697 -84.28 -35.88 100000 EUR 0.0062
EURPLN 0.00001 0.00299 0.0047 -51.48 -3.78 100000 EUR 0.0054
EURSEK 0.00001 0.00177 0.005 -71.01 -65.55 100000 EUR 0.0056
GBPSGD 0.00001 0.00042 0.002 -16.36 -9.86 100000 GBP 0.0034
EURSGD 0.00001 0.00024 0.00163 -18.46 -3.98 100000 EUR 0.0014
EURTRY 0.00001 0.00111 0.0025 -204.63 112.89 100000 EUR 0.003
EURZAR 0.00001 0.00248 0.015 -463.44 222.36 100000 EUR 0.0258
GBPAUD 0.00001 0.00012 0.00039 -12.28 -1.48 100000 GBP 0.0016
GBPCAD 0.00001 0.00015 0.00054 -9.62 -5.45 100000 GBP 0.002
GBPCHF 0.00001 0.00016 0.0004 1.26 -8.34 100000 GBP 0.00178
GBPDKK**** 0.00001 0.0003 0.0049 -29.74 -81.7 100000 GBP 0.006
GBPJPY 0.001 0.01 0.038 -2.03 -6.74 100000 GBP 0.108
EURNZD 0.00001 0.00028 0.00067 -18.75 4.81 100000 EUR 0.0022
GBPNOK 0.00001 0.0013 0.008 -71.84 -73.04 100000 GBP 0.0146
GBPNZD 0.00001 0.00035 0.0008 -16.15 0.45 100000 GBP 0.0036
GBPSEK 0.00001 0.0033 0.009 -51.41 -104.51 100000 GBP 0.014
NZDCAD 0.00001 0.00031 0.00047 -1.53 -6.52 100000 NZD 0.0018
NZDCHF 0.00001 0.00021 0.00055 2.43 -8.52 100000 NZD 0.002
NZDJPY 0.001 0.014 0.05 1.29 -8.26 100000 NZD 0.14
NZDSGD 0.00001 0.00034 0.002 -3.27 -10.57 100000 NZD 0.0022
NZDUSD 0.00001 0.00011 0.00025 -0.44 -3.24 100000 NZD 0.0008
SGDJPY 0.001 0.033 0.2 -3.3 -8.78 100000 SGD 0.14
USDCAD 0.00001 0.0001 0.00021 -2.42 -4.56 100000 USD 0.00052
USDDKK**** 0.00001 0.0002 0.003 -8.89 -75.93 100000 USD 0.0034
USDHKD**** 0.0001 0.0011 0.0028 -3.92 -7.13 100000 USD 0.0026
USDHUF 0.001 0.101 0.28 -9.19 -28.01 100000 USD 0.52
USDMXN 0.00001 0.0017 0.01 -434.64 191.05 100000 USD 0.0103
USDNOK 0.00001 0.00052 0.0055 -31.97 -71.47 100000 USD 0.0078
USDPLN 0.00001 0.00072 0.004 -24.4 -22.4 100000 USD 0.007
USDSEK 0.00001 0.00029 0.0049 -21.39 -97.28 100000 USD 0.0082
USDSGD 0.00001 0.0003 0.002 -7.81 -11.01 100000 USD 0.0014
USDTRY 0.00001 0.00069 0.0026 -152.51 73.08 100000 USD 0.0028
USDZAR 0.0001 0.0115 0.017 -33.15 13.85 100000 USD 0.0206
USDRUB**** 0.0001 0.0185 0.42 -215.18 12.01 100000 USD 0.034
EURRUB**** 0.0001 0.0165 0.45 -266.25 42.28 100000 EUR 0.034
USDCNH**** 0.0001 0.0018 0.0027 -7.74 -2.68 100000 USD 0.005
جفت ارزی نوسانات
قیمت حداقل
اسپرد
کمترین حد ممکن*
اسپرد متوسط* ارزش سوآپ خرید
(یک دهم پیپ)
ارزش سوآپ فروش
(یک دهم پیپ)
ارزش 1 لات میزان حد و توقف*****
AUDCADmicro 0.00001 0.00021 0.00032 -2.32 -6.36 1000 AUD 0.0016
AUDCHFmicro 0.00001 0.00012 0.00038 1.91 -8.5 1000 AUD 0.0016
AUDJPYmicro 0.001 0.01 0.03 0.01 -7.69 1000 AUD 0.099
AUDNZDmicro 0.00001 0.00014 0.00045 -5.9 -3.6 1000 AUD 0.0021
AUDUSDmicro 0.00001 0.0001 0.00018 -1.18 -2.86 1000 AUD 0.0005
CADCHFmicro 0.00001 0.00024 0.00038 0.48 -7.67 1000 CAD 0.0018
CADJPYmicro 0.001 0.013 0.034 -1.1 -7.13 1000 CAD 0.1
CHFJPYmicro 0.001 0.01 0.03 -7.54 -2.75 1000 CHF 0.12
CHFSGDmicro 0.00001 0.00022 0.0022 -16.94 -3.14 1000 CHF 0.0028
EURAUDmicro 0.00001 0.00023 0.0004 -14.75 2.55 1000 EUR 0.0012
EURCADmicro 0.00001 0.00021 0.00037 -13.27 -0.37 1000 EUR 0.0014
EURCHFmicro 0.00001 0.00017 0.00027 -2.11 -4.48 1000 EUR 0.00062
EURDKKmicro**** 0.00001 0.00106 0.0023 -43.57 -51.47 1000 EUR 0.0026
EURGBPmicro 0.00001 0.0001 0.00018 -4.82 -0.12 1000 EUR 0.0005
EURHKDmicro**** 0.00001 0.00074 0.0033 -89.33 -37.83 1000 EUR 0.0052
EURHUFmicro 0.001 0.08 0.3 -24.8 -16.34 1000 EUR 0.6
EURJPYmicro 0.001 0.01 0.026 -4.69 -2.39 1000 EUR 0.054
EURNOKmicro 0.00001 0.00135 0.00697 -84.28 -35.88 1000 EUR 0.0062
EURNZDmicro 0.00001 0.00028 0.00067 -18.75 4.81 1000 EUR 0.0022
EURPLNmicro 0.00001 0.00299 0.0047 -51.48 -3.78 1000 EUR 0.0054
EURSEKmicro 0.00001 0.00177 0.005 -71.01 -65.55 1000 EUR 0.0056
EURSGDmicro 0.00001 0.00024 0.00163 -18.46 -3.98 1000 EUR 0.0014
EURTRYmicro 0.00001 0.00111 0.0025 -204.63 112.89 1000 EUR 0.003
EURUSDmicro 0.00001 0.0001 0.00017 -8.93 2.44 1000 EUR 0.0004
EURZARmicro 0.00001 0.00248 0.015 -463.44 222.36 1000 EUR 0.0258
GBPAUDmicro 0.00001 0.00012 0.00039 -12.28 -1.48 1000 GBP 0.0016
GBPCADmicro 0.00001 0.00015 0.00054 -9.62 -5.45 1000 GBP 0.002
GBPCHFmicro 0.00001 0.00016 0.0004 1.26 -8.34 1000 GBP 0.00178
GBPDKKmicro**** 0.00001 0.0003 0.0049 -29.74 -81.7 1000 GBP 0.006
GBPJPYmicro 0.001 0.01 0.038 -2.03 -6.74 1000 GBP 0.108
GBPNOKmicro 0.00001 0.0013 0.008 -71.84 -73.04 1000 GBP 0.0146
GBPNZDmicro 0.00001 0.00035 0.0008 -16.15 0.45 1000 GBP 0.0036
GBPSEKmicro 0.00001 0.0033 0.009 -51.41 -104.51 1000 GBP 0.014
GBPSGDmicro 0.00001 0.00042 0.002 -16.36 -9.86 1000 GBP 0.0034
GBPUSDmicro 0.00001 0.0001 0.00023 -6.65 -0.87 1000 GBP 0.00052
NZDCADmicro 0.00001 0.00031 0.00047 -1.53 -6.52 1000 NZD 0.0018
NZDCHFmicro 0.00001 0.00021 0.00055 2.43 -8.52 1000 NZD 0.002
NZDJPYmicro 0.001 0.014 0.05 1.29 -8.26 1000 NZD 0.14
NZDSGDmicro 0.00001 0.00034 0.002 -3.27 -10.57 1000 NZD 0.0022
NZDUSDmicro 0.00001 0.00011 0.00025 -0.44 -3.24 1000 NZD 0.0008
SGDJPYmicro 0.001 0.033 0.2 -3.3 -8.78 1000 SGD 0.14
USDCADmicro 0.00001 0.0001 0.00021 -2.42 -4.56 1000 USD 0.00052
USDCHFmicro 0.00001 0.0001 0.00026 2.81 -8.81 1000 USD 0.0005
USDHKDmicro**** 0.0001 0.0011 0.0028 -3.92 -7.13 1000 USD 0.0026
USDDKKmicro**** 0.00001 0.0002 0.003 -8.89 -75.93 1000 USD 0.0034
USDHUFmicro 0.001 0.101 0.28 -9.19 -28.01 1000 USD 0.52
USDJPYmicro 0.001 0.01 0.018 1.18 -7.22 1000 USD 0.04
USDMXNmicro 0.00001 0.0017 0.01 -434.64 191.05 1000 USD 0.0103
USDNOKmicro 0.00001 0.00052 0.0055 -31.97 -71.47 1000 USD 0.0078
USDPLNmicro 0.00001 0.00072 0.004 -24.4 -22.4 1000 USD 0.007
USDSEKmicro 0.00001 0.00029 0.0049 -21.39 -97.28 1000 USD 0.0082
USDSGDmicro 0.00001 0.0003 0.002 -7.81 -11.01 1000 USD 0.0014
USDTRYmicro 0.00001 0.00069 0.0026 -152.51 73.08 1000 USD 0.0028
USDZARmicro 0.0001 0.0115 0.017 -33.15 13.85 1000 USD 0.0206
USDRUBmicro**** 0.0001 0.0185 0.42 -215.18 12.01 1000 USD 0.0456
EURRUBmicro**** 0.0001 0.0165 0.45 -266.25 42.28 1000 EUR 0.0738
USDCNHmicro**** 0.0001 0.0018 0.0027 -7.74 -2.68 1000 USD 0.005
جفت ارزی نوسانات
قیمت حداقل
اسپرد متوسط* کمیسیون به ازای 100000دلار معامله شده***** ارزش سوآپ خرید
(یک دهم پیپ)
ارزش سوآپ فروش
(یک دهم پیپ)
ارزش 1 لات میزان حد و توقف*****
GBPJPY. 0.001 0.009 5 USD -2.03 -6.74 100000 GBP 0.108
GBPNZD. 0.00001 0.0004 5 USD -16.15 0.45 100000 GBP 0.0036
USDJPY. 0.001 0.001 5 USD 1.18 -7.22 100000 USD 0.04
NZDUSD. 0.00001 0.00008 5 USD -0.44 -3.24 100000 NZD 0.0008
GBPUSD. 0.00001 0.00003 5 USD -6.65 -0.87 100000 GBP 0.00052
AUDCAD. 0.00001 0.00013 5 USD -2.32 -6.36 100000 AUD 0.0016
AUDCHF. 0.00001 0.00009 5 USD 1.91 -8.5 100000 AUD 0.0016
AUDJPY. 0.001 0.006 5 USD 0.01 -7.69 100000 AUD 0.099
AUDNZD. 0.00001 0.00011 5 USD -5.9 -3.6 100000 AUD 0.0021
AUDUSD. 0.00001 0.00004 5 USD -1.18 -2.86 100000 AUD 0.0005
CADCHF. 0.00001 0.0001 5 USD 0.48 -7.67 100000 CAD 0.0018
CADJPY. 0.001 0.011 5 USD -1.1 -7.13 100000 CAD 0.1
CHFJPY. 0.001 0.015 5 USD -7.54 -2.75 100000 CHF 0.12
CHFSGD. 0.00001 0.0005 5 USD -16.94 -3.14 100000 CHF 0.0028
EURAUD. 0.00001 0.0001 5 USD -14.75 2.55 100000 EUR 0.0012
EURCAD. 0.00001 0.00015 5 USD -13.27 -0.37 100000 EUR 0.0014
EURCHF. 0.00001 0.00011 5 USD -2.11 -4.48 100000 EUR 0.00062
EURDKK.**** 0.00001 0.0007 5 USD -43.57 -51.47 100000 EUR 0.0026
EURGBP. 0.00001 0.00008 5 USD -4.82 -0.12 100000 EUR 0.0005
EURHKD.**** 0.00001 0.001 5 USD -89.33 -37.83 100000 EUR 0.0052
EURHUF. 0.001 0.18 5 USD -24.8 -16.34 100000 EUR 0.6
EURJPY. 0.001 0.006 5 USD -4.69 -2.39 100000 EUR 0.054
EURNOK. 0.00001 0.00294 5 USD -84.28 -35.88 100000 EUR 0.0062
EURNZD. 0.00001 0.00022 5 USD -18.75 4.81 100000 EUR 0.0022
EURPLN. 0.00001 0.0027 5 USD -51.48 -3.78 100000 EUR 0.0054
EURRUB.**** 0.0001 0.28 5 USD -275.1 42.28 100000 EUR 0.0738
EURSEK. 0.00001 0.0022 5 USD -71.01 -65.55 100000 EUR 0.0056
EURSGD. 0.00001 0.0009 5 USD -18.46 -3.98 100000 EUR 0.0014
EURTRY. 0.00001 0.0023 5 USD -204.63 112.89 100000 EUR 0.003
EURUSD. 0.00001 0.00001 5 USD -8.93 2.44 100000 EUR 0.0004
EURZAR. 0.00001 0.0106 5 USD -463.44 222.36 100000 EUR 0.0258
GBPAUD. 0.00001 0.0002 5 USD -12.28 -1.48 100000 GBP 0.0016
GBPCHF. 0.00001 0.00015 5 USD 1.26 -8.34 100000 GBP 0.00178
GBPCAD. 0.00001 0.00022 5 USD -9.62 -5.45 100000 GBP 0.002
GBPDKK.**** 0.00001 0.002 5 USD -29.74 -81.7 100000 GBP 0.006
GBPNOK. 0.00001 0.0061 5 USD -71.84 -73.04 100000 GBP 0.0146
GBPSEK. 0.00001 0.0047 5 USD -51.41 -104.51 100000 GBP 0.014
GBPSGD. 0.00001 0.0013 5 USD -16.36 -9.86 100000 GBP 0.0034
NZDCAD. 0.00001 0.00019 5 USD -1.53 -6.52 100000 NZD 0.0018
NZDCHF. 0.00001 0.00014 5 USD 2.43 -8.52 100000 NZD 0.002
NZDJPY. 0.001 0.012 5 USD 1.29 -8.26 100000 NZD 0.14
NZDSGD. 0.00001 0.0005 5 USD -3.27 -10.57 100000 NZD 0.0022
SGDJPY. 0.001 0.057 5 USD -3.3 -8.78 100000 SGD 0.14
USDCAD. 0.00001 0.00006 5 USD -2.42 -4.56 100000 USD 0.00052
USDCHF. 0.00001 0.00005 5 USD 2.81 -8.81 100000 USD 0.0005
USDDKK.**** 0.00001 0.00079 5 USD -8.89 -75.93 100000 USD 0.0034
USDHKD.**** 0.0001 0.0005 5 USD -3.92 -7.13 100000 USD 0.0026
USDHUF. 0.001 0.14 5 USD -9.19 -28.01 100000 USD 0.52
USDMXN. 0.00001 0.004 5 USD -434.64 191.05 100000 USD 0.0103
USDNOK. 0.00001 0.003 5 USD -31.97 -71.47 100000 USD 0.0078
USDPLN. 0.00001 0.0024 5 USD -24.4 -22.4 100000 USD 0.007
USDRUB.**** 0.0001 0.29 5 USD -215.18 12.01 100000 USD 0.0456
USDSEK. 0.00001 0.00249 5 USD -21.39 -97.28 100000 USD 0.0082
USDSGD. 0.00001 0.00065 5 USD -7.81 -11.01 100000 USD 0.0014
USDTRY. 0.00001 0.0011 5 USD -152.51 73.08 100000 USD 0.0028
USDZAR. 0.0001 0.009 5 USD -33.15 13.85 100000 USD 0.0206

نمونه هایی از محاسبه هزینه کمیسیون (فقط حساب های صفر XM)

نمونه 1


برای موقعیت خرید 3 لات USD/GBP، حجم تراکنش 300,000 USD است. با توجه به اینکه برای یک تراکنش USD 100,000 کمیسیون برای هر دو موقعیت افتتاح و بستن در هر USD 5 واریز می شود، برای این تراکنش، 2 x (5 x 300,000 / 100,000) = 30 USD خواهد بود. هزینه کمیسیون در طی افتتاح تراکنش برای هر دو عملیات در آنِ واحد (افتتاح و بستن) کسر می شود.


نمونه 2


برای موقعیت خرید 2 لات EUR/USD، اندازه تراکنش 200,000 EUR می باشد که با توجه به نرخ مبادلۀ 1.10000 EUR/USD معادل 220,000 USD است. با توجه به اینکه برای یک تراکنش USD 100,000 ، کمیسیون برای هر دو موقعیت افتتاح و بستن در هر USD 5 واریز می شود، برای این تراکنش 2 x (5 x 220,000 / 100,000) = 22 USD خواهد بود. هزینه کمیسیون در طی افتتاح تراکنش برای هر دو عملیات در آنِ واحد (افتتاح و بستن) کسر می شود.

ساعات معاملاتی RUB
(منطقه زمانی GMT+2، لطفاً توجه داشته باشید که تغییر ساعت تابستانی ممکن است اعمال شود)

دوشنبه – جمعه: 09:05 – 17:55

ساعات معاملاتی بازارهای بورس بین الملل
(منطقه زمانی GMT+2، لطفاً توجه داشته باشید که تغییر ساعت تابستانی ممکن است اعمال شود)

دوشنبه – جمعه: 00:05 – 23:50

* اسپردهای متوسط نشان داده شده در اینجا، در طول روز محاسبه می شوند. آن ها تحت شرایط عادی بازار، کمتر می باشند. اگرچه، اسپردها ممکن است متعاقب اعلام خبرهای مهم، در مدت نابسامانی های سیاسی، رویدادهای غیرمنتظره که منجر به تغییر در شرایط بازار می شوند و یا با اتمام روز کاری و در تعطیلات آخر هفته زمانی که نقدینگی کمتر می باشد، افزایش یابند. هنگامی که شما با ما تجارت می کنید، تریدینگ پوینت طرف حساب شما می باشد. معاملات شما تطبیق داده می شوند و هرنوع تغییرات بالاتر از معیارهای تعین شده قبلی توسط بانک های شریک ما مصون می گردد (فراهم کنندگان نقدینگی ما) در بازار فعلی اسپرد. اما، در جریان شرایط متنوع و غیرنقدینگی فراهم کنندگان نقدینگی ما بیشتر از اسپردهای عادی نرخ گذاری می نماید. در این نوع حالات Trading Point مجبور است تا برخی از افزایشات اسپرد را به مشتریان خود واگذار می نماید.

** اگر شما یک معاملهباز را برای روز بعدی معاملات بگذارید، شما یک مقدار را دریافت یا پرداخت می کنید، که براساس تفاوت نرخ های سود دو ارز در یک جفت ارزی محاسبه می گردد. از این عمل بنام "سوآپ" یاد می گردد. در ترمینال تجاری "سوآپ" بطور اتوماتیک به ارز سپرده تبدیل می شود. از چهارشنبه الی پنج شنبه معاوضه برای سه روز دارای هزینه می باشد.

*** حداقل سطح ایجاد سفارش های حد ضرر و حد سود از قیمت کنونی بازار.

**** ضریب اهرمی برای EURDKK، EURHKD، GBPDKK، USDDKK، USDHKD، USDCNH، EURRUB و USDRUB برای تمام حساب ها به میزان ‏1:50 تنظیم شده است.

***** برای ابزارهایی که USD برای آنها در نظر گرفته نشده، محاسبات باید براساس نرخ مبادله جاری ( فقط برای حساب های صفر XM) باشد.

حداقل وجه تضمین برای معاملههای تمام جفت های CHF، 2 برابر وجه تظمین تنظیم شده بر اساس ضریب اهرمی حساب می باشد.

دربارۀ تجارت بازارهای بورس بین الملل

تجارت در بازارهای بورس بین المللیا تجارت ارز یا تجارت FX همانطور که از علامت اختصاری آن مشخص است و ما امروزه می دانیم به تمام اصطلاحاتی گفته می شود که به توصیف بازار مبادلات ارزی می پردازد. به زبان ساده تر، به بازار غیرمتمرکز جهانی که افراد، شرکت ها و موسسات مالی به مبادله ارز های رایج با نرخ شناور با یکدیگر می پردازند.

سیستم نرخ شناور ارز که امروزه همه ما با آن آشنا هستیم پس از جنگ جهانی دوم پذیرفته شد و تاکنون موثر و کارگر بوده است. پیش از سیستم نرخ تجارت فعلی که یک سیستم مدیریت پولی به نام توافق بریتون وودز بود و در آن نرخ مبادلات ارز در برابر یکدیگر با هم ارتباط پیدا کردند و به ذخیره طلا در مالکیت دو کشور که از بنیانگذاران ارزهای واقعی مرتبط با یک تراکنش بودند مرتبط شدند.

بازار تجارت بازارهای بورس بین الملل

بازار تجارت بازارهای بورس بین الملل همانطور که امروزه مشخص است به دلیل عواملی چون سهولت انجام تراکنش ها در محیط اینترنت، توسعه مدرن سفر، سهولت ارتباط بین المللی و حمل و نقل مدرن که دنیا را کوچکتر از قبل کرده به سیال ترین و بزرگترین بازار دنیا مطرح است.

با کوچکتر شدن هر چه بیشتر دنیا خود به خود متوجه می شویم که کالا و خدمات را می توان سریعتر و آسانتر در اطراف دنیا ارسال کرد. یعنی ضرورت معامله ارزها برای این اتفاق الزامی است. تمام این عوامل بازار رو به رشد تجارت بازارهای بورس بین الملل را تعیین کرده اند که هدفش فقط تداوم در ترقی و پویایی است.

تجارت آنلاین بازارهای بورس بین الملل

در بین شرکت کنندگان بازارهای بورس بین الملل، یکی از رو به رشد ترین افراد جمعیت کل شرکت کنندگان بازار، معامله گرهای (افراد) خرده فروش مبادله ارز است که عمدتا بنا به دلایل احتکاری با هدف نهایی کسب سود از نوسانات ارز (تغییرات بازار) یا هدج خطر ناخواسته ارز در تجارت آنلاین بازارهای بورس بین الملل شرکت می کنند.

این بخش از افراد بواسطه بروکر (مثل XM) یا بانک در بازار تجارت بازارهای بورس بین الملل شرکت می کنند. در این مورد، بانک یا بروکر یک حساب تجاری برای مشتری خرده فروش صادر می کند که دارای مبلغی ارز پایه است (معملا ارز محلی منطقه ایی که مشتری مقیم آنجاست) و مشتری فرصت خرید و فروش ارز هم بصورن آنلاین و هم تلفنی با هدف رسیدن به سود را میابد.

تجارت بازارهای بورس بین الملل بواسطۀ بروکر

تجارت در بازارهای بورس بین الملل بواسطۀ بروکر مثل این می ماند که XM واسطه گردد که مشتری به قیمت فوری بازارهای بورس بین الملل دسترسی پیدا کند و مظنه قیمت خرید و فروش برای برخی ابزارها را از طریق پلتفورم معاملاتی آنلاین (یا بصورت تلفنی) اعلام کند. مشتری مختار است که تصمیم بگیرد آیا اقدام به خرید کند یا فروش یا برعکس و می تواند تراکنش را در زمان دلخواهش اجرا کند.

معامله در بازارهای بورس بین الملل چیست؟

تجارت بازارهای بورس بین الملل، همچنین شناخته شده با نام معامله ارز و یا معامله بازارهای بورس بین الملل، به خرید یک ارز خاص و در عین حال فروش دیگری اشاره دارد. معاملات ارز همیشه شامل تبادل یک ارز به ارز دیگر می باشد.

هدف نهایی می تواند متفاوت باشد و می تواند هر یک از موارد زیر باشد اما به اینها محدود نمی شود:

 • 1. تبادل ارز A (به عنوان مثال، USD) به ارز B (به عنوان مثال EUR) برای مقاصد مسافرتی؛
 • 2. تبادل ارز A (به عنوان مثال، USD) به ارز B (به عنوان مثال EUR) برای مقاصد تجاری؛
 • 3. تبادل ارز A (به عنوان مثال، USD) به ارز B (به عنوان مثال EUR) برای مقاصد سفته، با هدف به دست آوردن سود.

با توجه به تمام موارد فوق، و نه محدود به آنها، بازارهای بورس بین الملل امروزه بی ثبات ترین بازار و با بیشترین نقدینگی در جهان با بیش از 5 تریلیون دلار معامله روزانه می باشد.

چگونه معامله بازارهای بورس بین الملل عمل می کند؟

تجارت بازارهای بورس بین الملل در اصل معامله ارزها به یکدیگر است. به این ترتیب، یک مشتری XM یک ارز را در برابر یم ارز دیگر با نرخ جاری بازار به فروش می رساند.

به منظور داشتن امکان معامله، لازم است یک حساب باز کنید و ارز A را نگه دارید و سپس ارز A را به ارز B برای یک معامله بلند یا کوتاه مدت، با هدف نهایی مختلف تبدیل نمایید.

از آنجایی که تجارت فارکس بر جفت های ارزی انجام می شود (به عنوان مثال، مظنه ارزش نسبی یک واحد ارز در برابر واحد ارز دیگر)، که در آن ارز اول به اصطلاح ارز پایه است، در حالی که ارز دوم ارز مقابل نام دارد.

به عنوان مثال، مظنه 1.2345 EUR/USD، قیمت یورو در برابر دلار آمریکا می باشد، و بدین معنی است که 1 یورو برابر با 1.2345 دلار آمریکا می باشد.

معامله ارز می تواند در 24 ساعت روز، از ساعت 22:00 GMT در روز جمعه تا 22.00 GMT در روز یکشنبه انجام شود که ارزها در میان مراکز اصلی مالی لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، فرانکفورت، پاریس، سیدنی، سنگاپور و هنگ کنگمعامله می شوند.

چه چیزی بر قیمت ها در بازارهای بورس بین الملل تأثیر می گذارد؟

تعداد بی شماری از عوامل که روزانه بر قیمت های معامله در بازارهای بورس بین الملل (نرخ ارز) تأثیر می گذارند و به آن کمک می کنند، وجود دارند، اما می توان با اطمینان گفت که 6 عامل عمده وجود دارند که بیشترین تأثیر را دارند و کمابیش از نیروهای محرک اصلی برای نوسان قیمت معامله در بازارهای بورس بین الملل هستند:

 • 1. تفاوت در نرخ تورم
 • 2. تفاوت در نرخ بهره
 • 3. کسری حساب جاری
 • 4. بدهی عمومی
 • 5. شرایط معامله
 • 6. ثبات سیاسی و اقتصادی

به منظور درک بهتر 6 عامل فوق، شما باید به خاطر داشته باشید که ارزها در برابر یکدیگر معامله می شوند. بنابراین، هنگامی که ارزش یکی پایین می آید، ارزش دیگری افزایش می یابد، زیرا که واحد قیمت هر ارز همیشه در برابر ارز دیگر بیان می شود.

نرم افزار معاملاتی بازارهای بورس بین الملل چیست؟

نرم افزار تجارت بازارهای بورس بین الملل یک پلتفرم تجارت آنلاین می باشد که به تمام مشتریان XM ارائه می شود و آنها را قادر می سازد ارزها و سایر کلاس های دارایی را مشاهده، تحلیل و معامله کنند.

به عبارت ساده، هر مشتری XM به یک پلتفرم معاملاتی (به عنوان مثال یک نرم افزار) دسترسی دارد که به طور مستقیم به اعلان های قیمت در بازار جهانی متصل شده و اجازه می دهد آنها بدون نیاز به کمک از طرف یک شخص ثالث معامله کنند.

شرکت کنندگان بازارهای بورس بین الملل چه کسانی هستند؟

شرکت کنندگان بازارهای بورس بین الملل می توانند جزء هر کدام از طبقه بندی های زیر قرار بگیرند:

 • 1. مسافران و یا مصرف کنندگان خارج از کشور که پول را برای سفر به خارج از کشور و یا خرید کالا از خارج از کشور تبدیل می کنند.
 • 2. کسب و کارهایی که مواد اولیه یا کالاها را از خارج از کشور خریداری می کنند و نیاز به تبادل ارز محلی خود به ارز کشور فروشنده دارند.
 • 3. سرمایه گذاران و یا محتکرانی که ارزها را تبدیل می کنند که یا نیاز به یک ارز خارجی تا معاملات در سهام یا دیگر کلاس های دارایی خارج از کشور را انجام دهند و یا ارزها را با هدف کسب سود از تغییرات بازار ارز تبدیل می کنند.
 • 4. مؤسسات بانکی که پول را برای خدمات به مشتریان خود و یا قرض دادن به مشتریان خارج از کشور تبدیل می کنند.
 • 5. دولت ها یا بانک های مرکزی که ارزها را می خرید و یا می فروشند و سعی می کنند با عدم تعادل مالی و یا شرایط اقتصادی سازگار شوند.

چه چیزی در تجارت بازارهای بورس بین الملل اهمیت دارد؟

به عنوان یک معامله گر خرده پای مبادله ارز، مهمترین عوامل تأثیرگذار بر معامله شما عبارت است از کیفیت اجرای معامله، سرعت و اسپرید که هر کدام بر دیگری تأثیرگذار است.

اسپرید در واقع به تفاوت بین قیمت مناقصه و قیمت درخواستی یک جفت ارز (قیمت خرید یا فروش) اشاره می شود. به زبان ساده تر، قیمتی که در آن بروکر یا بانک شما می خواهد سفارش معامله درخواستی شما را بخرد یا بفروشد. بااینحال، اسپرید تنها با اجرای صحیح اهمین دارد.

در بازارهای بورس بین الملل، منظورمان از اجرا یعنی سرعتی که در آن معامله گر ارز خارجی معمولا می تواند چیزی را که پشت صفحه می بینید یا مظنه ایی که پشت تلفن به او داده می شود را معامله کند. در صورتی که بانک یا بروکر شما سفارش شما را برای کسب قیمت درخواستی یا مناقصه به سرعت پر می کند قیمت خوب هیچ معنی و مفهومی ندارد.

جفت ارزهای اصلی در تجارت بازارهای بورس بین الملل کدامند؟

در تجارت بازارهای بورس بین الملل، برخی جفت ارزها در واقع جفت ارزهای اصلی با نام مستعار هستند. این دسته از ارزها شامل جفت ارزهایی است که بیشترین میزان مبادلات را دارند و از طرفی دلار آمریکا همیشه در بین این ارزها قرار دارد.

جفت ارزهای اصلی عبارتند از: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD

منظور از جفت ارزهای فرعی در تجارت بازارهای بورس بین الملل چیست؟

در تجارت بازارهای بورس بین الملل، جفت ارزهای فرعی همگی از جفت ارزهایی هستند که از یک جهت شامل دلار آمریکا نمی شود.

منظور از ارز های نامتعارف در تجارت بازارهای بورس بین الملل چیست؟

در تجارت بازارهای بورس بین الملل، جفت ارزهای نامتعارف شامل جفت ارزهایی است که کمتر مورد معامله قرار می گیرند و شامل ارزهای اصلی جفت شده با ارز با کمتر یا اقتصاد نوظهور می باشد. این جفت ارزها معمولا بی ثباتی و نقدینگی کمتری دارند و رفتار پویای جفت ارزهای متقاطع و جفت های اصلی را نمایان نمی کنند.

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.